Studiekort

Vad & varför?

Studiekortet är ditt sätt att bevisa din studierätt. Med den kommer du åt förmåner som är avsedda för din studenrade grupp, (till exempel VR och Matkahuolto, alla studentrestauranger och SHVS) samt lokala och nationella förmåner som Frank skilt har förhandlat och som hittas på Franks nättjänst.

Du beaktar väl, att om du redan har ett giltigt studiekort som har beviljats av din studentkår från tidigare år behöver du inte beställa ett nytt kort. Du får alltså fortsättningsvis studierabatt på; studentrestaurangerna, VR, Matkahuolto och vid användning av Franks lokala och nationella förmåner med ditt studiekort. Du behöver endast uppdatera ditt medlemskap hos studerandekåren, och hämta den nya läsårsdekalen från AUS:s servispunkter.

OBS! Om din studieplats har förändrat (du har börjat studier i ett andra universitet eller en andra högskola), måste du bestämma studiekort av denna studentkår/studerandekår, för att få den nya läsårsdekalen

Kortalternativ

1. Det digitala studiekort

Med början av höst 2016 kan du äntligen använda det digitala studiekort. Bara betala AUS:s medlemsavgift och hämta Frank App (till iOS- och Android-telefoner).

2. Plast studiekort

Som resultat av Franks och Elisas samarbete fungerar studiekortet, på grund av MasterCard egenskapen, nu också som ett betalkort med prepaid princip. Det är också möjligt att beställa studiekort utan betalningsegenskapen.

Du kan välja mellan följande kortalternativ i beställningssystem:

1.      Studiekort med betalningsegenskap (pris 15,10€)

 • För att beställa kortet behöver studerande ett finskt socialskyddssignum och ett finskt telefonnummer
 • Därtill kan man välja ISIC– egenskapen (extra avgift 15 €). Då fungerar kortet också som ett  internationellt studiekort, med vilket man kan bevisa sitt studerandestatus i hela världen och få rabatt i över 120  länder.
 • Du kan betala med kortet i alla MasterCard godkända affärer, samt lyfta pengar runt om i hela världen.
 • Kortet har förutom den traditionella chipbetalningen också en kontaktlös betalningsfunktion
  • Du kan betala inköp under 25 € utan användning av PIN-kod
   => Det går exempelvis att betala FPAs subventionerade måltider i studeranderestauranger snabbt och enkelt, och samtidigt bevisa sin studerandestatus.
 • Kortet fungerar på ett laddnings – alltså på ett prepaid basis
  • Kortets laddning sker via Elisas Lompakko-tjänst, där  man registrerar sig vid studiekorts beställningen.
  • Aktivera ditt kort i Elisa Lompakko,  överför pengarna till Elisa Lompakko-tjänsten, och ditt kort är klar att användas!
  • Kortet levereras till din hemadress.

2.     Studiekort utan betalningsegenskap (pris 15,10€)

 • För att beställa kortet behöver studerande inte ett finskt socialskyddssignum, men de behöver veta sitt studerandenummer => I allmänhet beställer de utländska studerande DETTA kort!
 • ISIC-egenskapen kan INTE integreras i kortet!
 • Kortet levereras till Aalto-universitetets studentkårs serviceställe.

3.     Studiekort för fortsättningsstuderande (pris 15,10)

 • Menad för fortsättningsstuderande-och deltidsstuderande
 • ISIC– eller betalningsegenskapen kan INTE integreras kortet
 • Kortet tillåter inte studerande att få rabatt på VRs eller Matkahuoltos resor, eller hos SHVS servicepunkt. Dessutom är den FPA- subventionerade måltidens pris annan än grunexamensstuderandes.
 • Kortet levereras till Aalto-universitetets studentkårs serviceställe.