Forskarstuderande

Doktorander kan bli medlemmar i studentkåren om de vill. Det lagstadgade automatiska medlemskapet i studentkåren upphör när den högre högskoleexamen är avlagd.

Doktoranderna kan bli medlemmar i AUS genast då de blivit accepterade som doktorander. Annars kan man bli medlem i AUS vid nästa anmälningstillfälle.

För läsåret 2018-2019 är medlemsavgiften för doktorander 42 euro (20 euro för hösten och 22 euro för våren).

Doktorandens studiekort

När en doktorand har blivit medlem kan han/hon skaffa sig ett grönt doktorandstudiekort. Studiekortet kan beställas genom www.frank.fi/sv.

Tjänster, förmåner och rättigheter för en doktorand

En doktorand är efter att ha betalat medlemsavgiften lika mycket medlem i studentkåren som en grundexamensstuderande är. Det finns betydande skillnader när det gäller tjänster och förmåner för grundexamensstuderande och doktorander.

Vad får en doktorand?

Studentkårsmedlemmar har bland annat rätten att rösta och kandidera i studentkårens val.

En doktorand som blivit medlem är dessutom berättigad till tjänster och förmåner som studentkåren själv erbjuder. Sådana är till exempel studentkårens och dess föreningars evenemang och verksamhet, intressebevakning, rådgivning, hyrning av lokaler till medlemspriset och hyrning av paketbilen. Intressebevakning vid Aalto-universitetet görs i samarbete med doktorandföreningen Aallonhuiput.

Doktorander har dessutom tillgång till förmånliga motionstjänster i TH:s och HSE:s motionsutrymmen samt via Universitetssport. Universitetssports tjänster kan köpas till ett subventionerat pris genom att visa upp doktorandstudiekortet eller Aalto-universitetets personalkort.

Det går att ansöka om studiestöd för att avlägga vetenskapliga doktorandstudier. Tilläggsinformation: www.kela.fi

Till vad är doktoranderna inte berättigade?

Doktoranderna har inte rätt till SHVS:s tjänster, VR:s, Matkahuoltos eller HRT:s studentrabatt eller till studerandenas måltidsstöd. Doktorandernas rätt att använda SHVS:s tjänster upphörde den 1 augusti 2009. En del av studentrestaurangerna ger emellertid lite rabatt på priset av en normal lunch om man visar doktorandernas studiekort.

Doktorander har huvudsakligen ingen tillgång till studiebostäder, men kan via HOAS söka bostad i ett par bostadsfastigheter avsedda för detta syfte.

Doktorandernas förening Aallonhuiput

Aallonhuiput är en år 2009 grundad förening som förenar doktorander från olika högskolor vid Aalto-universitetet. Aallonhuiput är AUS särställda studentförening och sysslar med intressebevakning som sakkunnig i doktorandfrågor.

Föreningens syfte är att sprida god praxis kring doktorandstudier och handledning, väcka diskussion för att utveckla doktorandstudierna och lyfta upp ärenden som doktorander anser viktiga.

Att delta i Aallonhuiputs verksamhet kräver inte medlemskap i AUS.

Tilläggsinformation: www.aallonhuiput.ayy.fi