Välgörenhetmål med medlemsavgift

I sammanband med betalning av AUS medlemsavgift, kan man ge frivillig donation till följande mål

  • FSFs utvecklingssamarbete: 4,81
  • SOS-Barnbyar: 4,85
  • John Nurminens stiftelse – ett rent östersjön: 5,02
  • Finlands Flyktninghjäp: 5,31
  • Raide ry: 5,40

Om du inte betalar medlemsavgift via WebOodi, måste du beakta att referensnummer och summa är exakta. Du måste inte att avrunda summan, eftersom donationer riktas in genom att indentifiera summorna.

Finlands studentkårers förbund (FSF) r.f. utvecklingssamarbete

Mera information: http://www.syl.fi/se/fsf/bistand/

Electric Frontier Finland ry (EFFI)

Mera information: http://www.effi.org/

John Nurminens stiftelse – ett rent östersjön

Mera information: http://www.puhdasitameri.fi/sw

Finlands Flyktninghjäp

Mera information: http://pakolaisapu.fi/sv/

Raide ry

Mera information: http://www.raide.info/startsida/