Betalningsinformation

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala medlemsavgiften för Aalto-universitetets studentkår (AUS). I AUS medlemsavgift för grundexamenssstuderande ingår den obligatoriska hälsovårdsavgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS), som ger dig rätten att anlita SHVS hälsostationer. De övriga avgifterna är frivilliga.

Som medlem av studentkåren har du rätt till flera förmåner. Du får bl.a. ett studiekort, studierabatt hos VR och Matkahuolto, statligt måltidsstöd och hälsovård hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Om du har användarnamn och lösenord för WebOodi (https://oodi.aalto.fi kan du betala din medlemsavgift och göra din närvaroanmälan där. Medlemsavgiften kan betalas som nätbetalning eller med kreditkort och anmälan registreras automatiskt i studentregistret.

Anmälningstiden för läsåret 2019–2020 är 2.5 – 6.9.2019. Det lönar sig att närvaro- eller frånvaroanmäla sig för hela läsåret.

Det finns dock också en separat anmälningstid för vårterminen 2020, då du vid behov kan ändra dina anmälningsuppgifter. Anmälningstiden för vårterminen 2020 är 25.11.2019 – 10.1.2020.

Observera att studenten kan ändra sin frånvaroanmälan till en närvaroanmälan också utanför anmälningstiden. Utanför anmälningstiden kan man inte längre ändra en närvaroanmälan till en frånvaroanmälan.

Medlemsavgift 2019 – 2020

Grundexamensstuderande eller utbytesstuderande (inkluderar SHVS hälsovårdsavgift)

119,00 € (inkl. SHVS 57 €)/hela läsåret

58,00 €  (inkl. SHVS 28,50 €)/höstterminen

61,00 €  (inkl. SHVS 28,50 €)/vårterminen

Doktorander

42,00 €/hela läsåret

20,00 €/höstterminen

22,00 €/vårterminen

Betalningsanvisningar

  1. Primärt anmälningssätt (betalning i WebOodi)

I första hand görs anmälningen i WebOodi genom att betala de obligatoriska och frivilliga avgifterna med nätbankskoder. Då registreras betalningen och anmälningen direkt i studentregistret.

Om du inte kan betala i WebOodi genom din nätbank ska du skriva ut din personliga giroblankett för betalningen. Då ska du lämna in kvittot över betalningen till studerandeservicestället vid din högskola innan anmälningstiden går ut för att din anmälan ska registreras i studentinformationssystemet. Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Skicka kvittot per e-post och ange ditt namn och studentnummer. Du kan också personligen föra kvittot till studerandeservicestället. Serviceställena och öppettiderna finns på adressen https://into.aalto.fi/display/kontakt/Kontakt

Du kan också skicka kvittot per e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi. Då behandlas din betalning och registreras i Oodi.

  1. Sekundärt anmälningssätt (betalning med det egna studentnumret som referens)

Om du inte har tillgång till Oodi kan du betala medlemsavgiften genom att använda ditt eget studentnummer som referensnummer.

Mottagarens kontonummer: Handelsbanken

IBAN FI7831311001177934

BIC/SWIFT  HANDFIHH

Mottagarens namn: AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR

Referensnummer: studentens eget studentnummer (grundexamensstuderande eller doktorander)

När du betalar din medlemsavgift på annat sätt än i WebOodi ska du särskilt fästa uppmärksamhet vid att referensnumret och den betalda summan är exakt korrekta. De summor som betalas får inte avrundas uppåt eller nedåt eftersom allokeringen av avgifterna baserar sig på att summan identifieras.

Kvittot ska lämnas in till studerandeservicestället vid din högskola innan anmälningstiden går ut för att din anmälan ska registreras i studentinformationssystemet. Arkiveringskoden ska framgå av kvittot. Skicka kvittot per e-post och ange ditt namn och studentnummer. Du kan också personligen föra kvittot till studerandeservicestället. Serviceställena och öppettiderna finns på adressen https://into.aalto.fi/display/kontakt/Kontakt

Du kan också skicka kvittot per e-post till adressen studerandeservice@aalto.fi. Då behandlas din betalning och registreras i Oodi.

  1. Tredje anmälningssätt (betalning med allmän referensnummer)

Om du inte har användarnamn och lösenord till WebOodi och ännu inte fått något studentnummer kan du betala medlemsavgiften genom att använda en allmän referensnummer.

Mottagarens kontonummer: Handelsbanken

IBAN FI7831311001177934

BIC/SWIFT  HANDFIHH

Mottagarens namn: AALTO-UNIVERSITETETS STUDENTKÅR

Referensnummer: 800132 eller 900113 (grundexamensstuderande använder referensnummer 800132 och doktorander referensnummer 900113)

Nya studerande

Förstaårsstuderande betalar sin medlemsavgift enligt universitetets anvisningar via Studieinfo: https://into.aalto.fi/display/svuudet/Efter+antagning+till+kandidatstudier

Observera särskilt att en förstaårsstuderande efter att ha tagit emot sin studieplats kan frånvaroanmäla sig enbart på grund av värnplikt, civiltjänstgöring, föräldraledighet, sjukdom eller skada. Dessutom kan studenter från och med 1.8.2015 utöver de ovannämnda orsakerna anmäla sig frånvarande för högst två terminer utan att förbruka sin examenstid.