Betalningsinformation

För att kunna anmäla dig närvarande som grundexamensstuderande vid Aalto-universitetet måste du betala Aalto-universitetets studentkårs (AUS) medlemsavgift.

I AUS medlemsavgift ingår Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) obligatoriska hälsovårdsavgift som ger dig rätten att använda SHVS:s tjänster. De övriga avgifterna är frivilliga.

Som medlem av studentkåren har du flera förmåner. Finlands studentkårers förbunds (FSF) studiekort ger rabatt på VR:s tåg och Matkahuoltos bussar. Lunch till studiepris (cirka 2.6€) får du också med ett giltigt studiekort.

Ifall du har användarrättigheter till WebOodi hoppas vi att du sköter både läsårsanmälningen och betalningen av medlemsavgiften den vägen.

Anmälningstiden för höst 2018 och vår 2019 börjar på onsdag 2.5.2018 och går ut på fredag 14.9.2018. Anmälningsuppgifterna för vårterminen 2018 kan ändras i WebOodi under tiden 26.11.2018-14.1.2019.

Medlemsvgifter på läsåret 2018 – 2019

Grundexamensstuderande och utbytesstudenter (inkl. SHVS:s hälsovårdsavgift)

  • 116,00 €  (andelen för SHVS 54 €) / hela läsåret
  • 57,00 € (andelen för SHVS 27 €) / höstterminen
  • 59,00 € (andelen för SHVS 27 €) / vårterminen

Forskarstuderande

  • 42,00 € / hela läsåret
  • 20,00 € / höstterminen
  • 22,00 € / vårterminen

Betalningsanvisningar

1. Anmälan i första hand (Betalning via WebOodi)

Anmälan görs i första hand genom att med hjälp av nätbankskoder betala de obligatoriska och frivilliga avgifterna i WebOodi (logga in i WebOodi med Aalto-ID). Då registreras betalningen och anmälan direkt i studieregistret.

Ifall den egna banken inte finns bland de angivna förslagen (Sampo, Nordea, OP, Aktia) görs betalningen med ett personligt bankgiro som printas ut från WebOodi. Då ska du uppvisa ett kvitto över betalningen till studerandeservicestället vid din högskola före anmälningstiden går ut. Arkiveringsnumret bör framgå på kvittot. Kvittot kan sändas per e-post tillsammans med uppgifter om ditt namn och studentnummer, eller föras personligen till studerandeservicestället.

2. Anmälan i andra hand (Betalning med det allmänna referensnumret)

Ifall du inte har möjlighet att använda WebOodi kan du betala medlemsavgiften genom att använda så kallat allmänt referensnummer.

Mottagarens kontonummer: Handelsbanken 313110-01177934
IBAN FI7831311001177934
BIC/SWIFT  HANDFIHH
Mottagarens namn: AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Referensnr: ditt eget student nummer (grundexamensstuderande och forskarstuderande)

Ifall du betalar medlemsavgiften på annat sätt än genom WebOodi ska du noga kontrollera att referensnumret och den betalda summan är korrekta. De betalda avgifterna får inte avrundas uppåt eller neråt eftersom allokeringen av betalningarna grundar sig på identifiering av summan.

För att anmälan ska registreras i studieregistret ska du uppvisa ett kvitto över betalningen till studerandeservicestället vid din högskola före anmälningstiden går ut. Arkiveringsnumret bör framgå på kvittot. Kvittot kan sändas per e-post tillsammans med uppgifter om ditt namn och studentnummer, eller föras personligen till studerandeservicestället.

Nya studerande

Förstaårsstudenter betalar sin medlemsavgift enligt universitetets instruktioner.

Vänligen observera, att en universitets- eller yrkeshögskolestuderande kan framöver anmäla sig som frånvarande under det första läsåret om han eller hon fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, eller är oförmögen att inleda sina studier på grund av egen sjukdom eller skada. Frånvaro som beror på orsaker som inte är lagstadgade, och som inte räknas till studietiden, förkortas från två till ett år.