Medlemskap och avgift

Medlemmar i Aalto-universitetets studentkår är alla studenter vars studier leder till lägre (kandidatexamen) eller högre högskoleexamen (magister-, diplomingenjör-, arkitekt- eller landskapsarkitektexamen). Studenter som tar forskarexamen (licentiat- eller doktorsexamen) och utbytesstudenter kan bli medlemmar om de vill. Forskarstuderandenas förmåner är dock mer begränsade, och de får inte använda Studenthälsans tjänster.

Studenter som anmäler sig frånvarande är medlemmar i studentkåren men har inte rätt till studentkårens tjänster och betalar inte heller medlemsavgift. Frånvarande studenter får inte rösta i studentkårens delegationsval.

Man blir medlem i studentkåren när man tar emot en studieplats, och medlemskapet upphör när man utexamineras eller avsäger sig sin studieplats.

Mer detaljerade anmälningsanvisningar finns på webbplatsen Into.