Internationella studerande i föreningarna

Vid Aalto studerar förutom finländare också en stor grupp internationella studerande. Circa 20% av alla Aalto-studerande är internationella: det finns mer än 2000 internationella examensstuderande som kommer att avlägga hela sin examen vid Aalto och cirka 1000 utbytesstuderande varje år.  Några av dem kan finska (eller svenska) men största delen använder engelska i vardagen. Det viktigaste sättet att ta hänsyn till internationella studerande är alltså engelskspråkig information och evenemang som inte förutsätter kunskaper i finska. När verksamhet planeras för internationella studerande är det bästa sättet att bjuda in dem i föreningens normala verksamhet som är riktad till finländare, och inte isolera dem i separat verksamhet.

Det är viktigt att internationella studerande kan gå med i föreningsverksamhet och hobbyer eftersom det är ett av de bästa sätten att komma in i studentgemenskapen och få finländska vänner.  Å andra sidan kan även finländska studerande förbättra sina språkkunskaper och sitt internationella kunnande när de umgås med internationella studerande. Internationella studerande är i allmänhet mycket intresserade av att bekanta sig med finländare, men de upplever sig oftast inte välkomna i föreningarnas verksamhet förutom när den marknadsförs direkt till dem på engelska.

Bekanta dig med föreningarnas ABC-guide för internationalisering här. Guiden innehåller praktiska tips för att göra föreningsverksamheten mera internationell. Allt behöver inte ses över på en och samma gång – guiden innehåller enkla tips för både föreningar som nyss börjat överväga internationalisering och föreningar som redan kommit längre.

Hur når man internationella studerande?

AUS veckobrev

AUS översättare översätter veckobrevet i sin helhet till svenska och engelska. Texterna kan skickas till informatören (tiedotteet(at)ayy.fi) på finska eller engelska. De texter som skickas in enbart på engelska publiceras på engelska även i de andra språkversionerna. Det engelskspråkiga veckobrevet skickas till de internationella studerandenas listor på måndag eller tisdag, när översättningen är klar. Texterna ska skickas före klockan 10 på torsdag förmiddag. De ska vara så korta som möjligt, helst bara några rader långa.

Facebook

I Facebookgruppen Aalto International  kan man informera på engelska om evenemang eller frågor som eventuellt kan intressera internationella studerande.

De internationella studerandenas e-postlistor

  • international(at)list.ayy.fi (når hundratals internationella studerande)

AUS sakkunniga för internationella ärenden modererar listorna. Skicka ditt meddelande direkt till listadressen. Ett sammandrag över aktuella frågor skickas till listan 1–2 gånger i månaden. Inga bilagor kan skickas till listan.

Vem som helst kan följa listorna genom att gå med på adressen

http://list.ayy.fi/mailman/listinfo/international

Ayy.fi

Föreningarnas profiler på ayy.fi måste också finnas på engelska! Åtminstone grundläggande information som föreningarnas kontaktuppgifter ska finnas på alla föreningars engelskspråkiga profiler på ayy.fi.

Föreningens egen kommunikation

Det är bra om föreningens webbplats och Facebookgrupper innehåller åtminstone grundläggande information om föreningen, kontaktuppgifter till den ansvariga för internationella ärenden och information om hur man kommer med i verksamheten på engelska.

När det känns för arbetsamt att översätta vardaglig e-post eller delar av webbplatser som ändras ofta lönar det sig att skriva åtminstone rubriken på två språk.  Då vet de internationella studerandena vad ärendet gäller och det är lättare fråga efter tilläggsinformation eller använda Google translate.

Hjälp i internationella ärenden

Studentkårens sakkunniga och styrelsens ansvariga för internationella ärenden ger råd och stöd. Båda nås på e-postadressen international(at)ayy.fi.

AUS sektor för internationella ärenden främjar Aaltos internationalisering ur studerandenas synvinkel och fungerar som intressebevakare för de internationella studerandena.  Därför försöker vi även på alla sätt underlätta de internationella studerandenas deltagande i studentgemenskapens verksamhet, och vid behov ger vi gärna råd till exempel om hur man når de internationella studerandena.