Intressebevakning

Sektorn för internationella ärenden främjar universitetets internationalisering ur studenternas synvinkel och bevakar internationella studenters intressen.

Målet är att Aalto ska erbjuda sina studenter varierande, fungerande och givande internationaliseringsmöjligheter både i Finland och i utlandet. Vi arbetar också för att internationella studenter ska erbjudas gratis utbildning av god kvalitet, omfattande service, goda arbetsmöjligheter efter utexaminering och massor av möjligheter att delta i studentsamfundets verksamhet. Dessutom följer vi den internationella utbildningspolitiken och sköter de fungerande relationerna till våra internationella intressentgrupper.

Kontaktuppgifter för den internationella sektorn