Sektion och föreningar

Mosaic

Aalto-universitetets studentkårs internationella sektion Mosaic ordnar evenemang för alla internationella och internationellt inriktade studerande vid Aalto-universitetet. Tilläggsinformation får du genom att klicka på internationella sektionen i navigeringsmenyn till vänster. Besök också sektionens Facebooksida som innehåller information om evenemang.

International Degree Students Committee (IDSC)

IDSC är en kommitté som koncentrerar sig på främjande av de internationella studenternas position. IDSC:s uppgift är att hjälpa studentkårens styrelse och internationella sektor med de internationella studenternas intressebevakning genom att arbeta som länk mellan studentkårens ledning och de internationella studenternas samfund. IDSC deltar i studentkårens riktlinjearbete som representant för internationella studenter. Mera information: international(at)ayy.fi och IDSC på Facebook.

ESN-sektionen

ESN-sektionen ordnar fritidsaktiviteter för internationella studenter och särskilt för utbytesstudenter. Sektionen ordnar bland annat internationella fester i toppklass, resor i Finland och kulturevenemang. Finländska studenter är naturligtvis också mycket välkomna till alla evenemang som ESN-sektionen ordnar! Namnet på sektionen kommer från orden Erasmus Student Network, som är ett europeiskt nätverk som främjar utbytesstudier. AUS ESN-sektion är också en medlem i det här nätverket. Att delta i ESN-verksamhet erbjuder en möjlighet att smaka på internationell verksamhet både hos AUS och hos ESN:s europeiska kontakter. Gå med i ESN genom att skicka e-post till adressen esnaalto(at)esnfinland.eu. Tilläggsinformation om verksamhet och evenemang finns på ESN Aaltos Facebooksidor.

Veckan för Utvecklingssamarbete

AUS arrangerar veckan för utvecklingssamarbete med stöd från utrikesministeriet. Veckan tillför globala utvecklingfrågor till Aaltos kampus under höstterminerna. Om du vill delta i planeringen av veckan, vänligen kontakta international@ayy.fi

BEST

BEST, Board of European Students of Technology, är teknologstudenternas europeiska förbund, dit också AUS lokala grupp hör. Sammanlagt verkar BEST i cirka 30 länder. AUS BEST-grupp verkar självständigt under studentkåren och organiserar årligen bland annat en sommarkurs som studenter från överallt i Europa deltar i, kulturutbyten och andra aktiviteter. BEST är en utmärkt möjlighet att delta i internationell verksamhet både hemma och i utlandet när som helst. Alla aaltoiter är välkomna med i verksamhet när som helst under året. Mer information hittar du på best.ayy.fi.

Internationella ISO-personer

Över 800 utbytesstudenter och ca 1200 internationella examensstuderande kommer årligen till Aalto-universitetet. Deras första kontakter i Finland är Internationella ISO-personer. Utländska studenter behöver en ISO-person särskilt i början av studierna för att hjälpa dem med studier, studentliv och finländsk vardag. Internationella ISO-personer hjälper utbytesstudenter i grupper av två, vilket gör jobbet trevligt flexibelt. Vill du bli en internationell ISO-person? Ta kontakt med studentföreningen (gillet, KY eller TOKYO) i din skola.