Sektion och föreningar

Mosaic

Aalto-universitetets studentkårs internationella sektion Mosaic ordnar evenemang för alla internationella och internationellt inriktade studerande vid Aalto-universitetet. Tilläggsinformation får du genom att klicka på internationella sektionen i navigeringsmenyn till vänster. Besök också sektionens Facebooksida som innehåller information om evenemang.

 

ESN Aalto

ESN är en av AUS föreningar som ordnar fritidsaktiviteter för internationella studenter och särskilt för utbytesstudenter. Föreningen ordnar bland annat internationella fester i toppklass, resor i Finland och kulturevenemang. Finländska studenter är naturligtvis också mycket välkomna till alla evenemang som ESN ordnar! Namnet på föreningen kommer från orden Erasmus Student Network, som är ett europeiskt nätverk som främjar utbytesstudier. AUS ESN Aalto är också en medlem i det här nätverket. Att delta i ESN-verksamhet erbjuder en möjlighet att smaka på internationell verksamhet både hos AUS och hos ESN:s europeiska kontakter. Gå med i ESN genom att skicka e-post till adressen esnaalto(at)esnfinland.eu. Tilläggsinformation om verksamhet och evenemang finns på ESN Aaltos Facebooksidor.

 

BEST

BEST, Board of European Students of Technology, är teknologstudenternas europeiska förbund, dit också AUS lokala grupp hör. Sammanlagt verkar BEST i cirka 30 länder. AUS BEST-grupp verkar självständigt under studentkåren och organiserar årligen bland annat en sommarkurs som studenter från överallt i Europa deltar i, kulturutbyten och andra aktiviteter. BEST är en utmärkt möjlighet att delta i internationell verksamhet både hemma och i utlandet när som helst. Alla aaltoiter är välkomna med i verksamhet när som helst under året. Mer information hittar du på best.ayy.fi.

Internationella tutorer

Över 1000 utbytesstudenter kommer årligen till Aalto-universitetet, och det finns mer än 2000 internationella examensstuderande som studerar här vid Aalto. Deras första kontakter i Finland är Internationella tutorer. Utländska studenter behöver en tutor särskilt i början av studierna för att hjälpa dem med studier, studentliv och finländsk vardag. Internationella tutorer hjälper utbytesstudenter i grupper av två, vilket gör jobbet trevligt flexibelt. Vill du bli en internationell tutor? Ta kontakt med studentföreningen (gillet, KY eller TOKYO) i din skola eller fråga oss.