Styrelsen

Studentkårens förvaltningsmakt och verkställande makt hör till studentkårens styrelse som väljs av delegationen. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Styrelsen tar hand om studentkårens löpande ärenden och är ansvarig för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och använder allmän verkställande makt inom ramar satta av studentkårens regler och fullmäktiges beslut. Delegationen ansvarar för all styrelsens verksamhet. Styrelsemedlemmar har alla en eller flera sektorer som de är ansvariga för.

Styrelsen sammanträder under terminerna ungefär en gång i veckan. Mötenas beslutsförteckningar går att läsa på studentkårens officiella anslagstavla och på dess hemsidor.

Styrelsemedlemmar 2017

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus@list.ayy.fi

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Joona Orpana
Styrelseordförande
050 520 9420
Petteri Heliste
Viceordförande,intressebevakning samordning, högskolepolitik
050 520 9428
Noora Vänttinen
Kommunikation, brand, arkiv och museet
040 731 6120
Pyry Huhtanen
Företagsrelationer och zonindelning och alumni
050 520 9436
 alt=Katariina Helin
Intressebevakning: högskolepolitik, konstnärlig verksamhet och utvecklingssamarbete
050 520 9447
Oskar Niemenoja
Intressebevakning: socialpolitik, kommunala angelägenheter och idrott
050 302 2963
Emmi Kosomaa
Intressebevakning: internationella ärenden och nya studenter
045 896 5901
Onni Lampi
Boende och fastigheter
050 520 9444
Ville Myllylä
Styrelseledamot, föreningar och lokaler
040 566 3978
Konsta Huuki
Samfundet, frivilligarbete och evenemang
050 495 1905