Styrelsen

Studentkårens förvaltningsmakt och verkställande makt hör till studentkårens styrelse som väljs av delegationen. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Styrelsen tar hand om studentkårens löpande ärenden och är ansvarig för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och använder allmän verkställande makt inom ramar satta av studentkårens regler och fullmäktiges beslut. Delegationen ansvarar för all styrelsens verksamhet. Styrelsemedlemmar har alla en eller flera sektorer som de är ansvariga för.

Styrelsen sammanträder under terminerna ungefär en gång i veckan. Mötenas beslutsförteckningar går att läsa på studentkårens officiella anslagstavla och på dess hemsidor.

Styrelsemedlemmar 2018

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus@list.ayy.fi

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Noora Vänttinen
Styrelseordförande
040 731 6120
Tapio Hautamäki
Styrelsens vice ordförande, samhällspåverkan och intressebevakning
040 757 9629
Julius Luukkanen
Konstnärlig verksamhet, varumärke, kommunikation, arkivet och museet
044 052 1553
Mikhael Koufos
Företagsrelationer, arbetsliv och alumni
040 682 2333
 alt=Suvi Vendelin
Intressebevakning: Utbildningspolitik och utvecklingssamarbete
050 520 9447
Lauri Seppäläinen
Intressebevakning: socialpolitik och kommunala angelägenheter,  WSC och idrott
040 651 5656
Mikael Liimatainen
Intressebevakning: internationella ärenden
040 656 8837
Emma Savela
Fastigheterna och studentcentrumet, boende och övrig service
050 520 9444
Noora Tanska
Föreningsärenden, rådet och studentcentrumet
040 656 9557
Hilja Korhonen
Gemenskap, frivilliga, evenemang och nya studerande
040 551 6530