Styrelsen

Studentkårens förvaltningsmakt och verkställande makt hör till studentkårens styrelse som väljs av delegationen. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår. Styrelsen tar hand om studentkårens löpande ärenden och är ansvarig för genomförandet av verksamhetsplanen. Styrelsen representerar studentkåren utåt, övervakar studentkårens förvaltning och använder allmän verkställande makt inom ramar satta av studentkårens regler och fullmäktiges beslut. Delegationen ansvarar för all styrelsens verksamhet. Styrelsemedlemmar har alla en eller flera sektorer som de är ansvariga för.

Styrelsen sammanträder under terminerna ungefär en gång i veckan. Mötenas beslutsförteckningar går att läsa på studentkårens officiella anslagstavla och på dess hemsidor.

Styrelsemedlemmar 2019

Du kan kontakta styrelsen via e-postaddress hallitus@list.ayy.fi

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Tapio Hautamäki
Ordförande
040 757 96
29

Iida Palosuo
Vice ordförande, tjänster
+358 45 6503857
Ellen Heikkilä
Fastigheter, campus och hållbar utveckling
+358 40 1988 985
Marianne Honkasaari
Studentcentrumet och konstnärlig verksamhet
+358 40 964 5608
Lumi Ketola
Utbildningspolitik
+358 407 422 522
Leila Kettunen
Val, varumärke och utbildningspolitik
+358 44 304 0469
Antti Pentikäinen
Socialpolitik, kommunal intressebevakning, idrott och motion
+358 50 573 2405
Taneli Myllykangas
Internationalism och företagsrelationer, arkiv och museum
+358 440 811 089
Anna Halsas
Föreningar, nya studerande och Rådet
+358 400 417 885
Olli Kesseli
Gemenskapen, frivilliga och alumner
+358 50 303 8014