Teknologsektionen

Teknologsektionen eller TJ arbetar jämsides med Aava i AUS kultursektor.

TJ upprätthåller teknologernas traditioner och ordnar verksamhet i teknologanda som ofta är öppen för alla. Gänget leds av en ordförande som väljs årligen, och sektionen omfattar ett tiotal direktörer och ordförande för de olika kommittéerna. Sektionen samlar alltså olika kommittéer som består av gillenas aktiva. Mera om TJ.

Teknologsektionen 2019

Adresser i formen fornamn.efternamn@ayy.fi.

Erna Virtanen
Ordförande
040 764 4118

FTMKs ordförande: Jere Vänskä
KVTMKs ordförande: Susanna Karlqvist
ITMKs ordförande: Otto Takkinen
IE Direktör: Tuukka Harvela
Klockardirektör: Toni Heinilä
Traditionsdirektör: Anni Parkkila
Kulturdirektör: Roope Pääkkönen
Kulturdirektör: Samuli Vehkomäki
Wappudirektör: Mikael Liimatainen
Lakinlaskijaisdirektör: Pauliina Tomberg
Phuxmajor: Noora Salminen
ISO Direktör: Tuomo Leino
Internationelldirektör: Joel Kauppi

Teknologsektionen 2018

Adresser i formen fornamn.efternamn@ayy.fi.

Tuomas Rantataro
Ordförande
050 465 5253
Johanna Vuorelma
Traditionsdirektör
050 464 2733
Noora Salminen
FTMKs ordförande
050 468 7157
Lauri Nyrhilä
Phuxmajor
040 195 9210
Taneli Härmä
Klockardirektör
050 511 3546
Elena Pitkänen
Kulturdirektör
040 543 1563
Paavo Hietala
Kulturdirektör
045 650 4330
Vili Kurppa
Wappdirektör
040 865 4286
Suvi Rantamäki
Direktör för Lakinlaskijaiset
044 2043 212
Tuomo Leino
ITMKs ordförande
0400 415 644
Jonne Itäpuro
ISO Direktör
044 222 0352
Joel Kauppi
KVTMKs ordförande
040 579 5028
Jessica Mason
Internationelldirektör
0407663688