Museisektionen

Museisektionens uppgift är att upprätthålla, presentera och utveckla det år 1958 grundade Polytekarmuseet och dess verksamhet. Kommittémedlemmarna håller bland annat museet öppet på söndagar, deltar i planeringen och förverkligandet av de växlande utställningarna samt ser till att museet är städat och i gott skick.

Till museisektionen kan du ansöka året runt. Om du är intresserad av att delta i verksamheten ska du kontakta museet (museo@ayy.fi, 050 520 9421).

Intendenterna för Polytekarmuseet 2019

Kontakt intendentti@ayy.fi

Nuutti Sten
Intendent
Rasmus Ruohola
Intendent