Mosaic

Internationella sektionen Mosaic

Mosaic ordnar roliga mångkulturella evenemang som bjuder deltagarna på svindlande nya upplevelser från olika delar av världen, understöder språkinlärning i praktiken och skapar möjligheter att lära känna nya kulturer. Syftet är att inspirera finländarna att bli mer internationella och att hjälpa utländska studerande som kommer till Finland att integreras i Aalto-gemenskapen. Samtidigt försöker sektionen förbättra nätverkandet mellan de utländska studenterna och finländare som är intresserade av internationalitet. Under Mosaic verkar internationalitetskommittén KvTMK som samlar gillenas och nationens ansvariga för internationell verksamhet.
mosaic@list.ayy.fi

Mosaic 2017

Noora Matilainen
Ordförande
Thy Nguyen
044 971 8990
Mcha Khamis

Babak Mohajeri
050 575 4634
Azadeh Rostami

Anna Engström
040 842 2221
Kiran Vangapattu
041 140 7253