Mosaic

Internationella sektionen Mosaic

Mosaic ordnar roliga mångkulturella evenemang som bjuder deltagarna på svindlande nya upplevelser från olika delar av världen, understöder språkinlärning i praktiken och skapar möjligheter att lära känna nya kulturer. Syftet är att inspirera finländarna att bli mer internationella och att hjälpa utländska studerande som kommer till Finland att integreras i Aalto-gemenskapen. Samtidigt försöker sektionen förbättra nätverkandet mellan de utländska studenterna och finländare som är intresserade av internationalitet. Under Mosaic verkar internationalitetskommittén KvTMK som samlar gillenas och nationens ansvariga för internationell verksamhet.
mosaic@list.ayy.fi

Mosaic 2018

Emmi Kosomaa
Ordförande
045 896 5901
Reeta Ojala
0400 617472
Dina Mavliutova
046 954 3697
Muhammad Junaid
046 567 0908
Vasumathi Neralla
041 722 0803
Abid Saleem
046 955 5824