Sektionen för företagsrelationer

E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller hela sektionen yrityssuhdejaosto@list.ayy.fi.

phuong.anh.le@ayy.fi

Juha Korpio
Ordförande
040 0607 692
Kristian Perttunen
Viceordförande
040 539 4396
Samuel Rantataro
040 562 6531
Alok Jain
041 726 6344
Kaarle Leinonen
Le Phuong Anh
045 226 2017
phuong.anh.le@ayy.fi