Sektionen för företagsrelationer

E-postadresserna är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller hela sektionen yrityssuhdejaosto@list.ayy.fi.

Jesse Lindberg
Ordförande
050 434 5544
Johannes Salmisaari
Viceordförande
044 023 0896
Rasmus Ruohola
044 285 3495
Liisa Eloranta
050 433 4992
Lia Peng
044 206 4269
Santeri Santikko
040 0531 884
Azadeh Rostami Ida Laaksonen