Campussektionen

Campussektionen 2018

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi eller kontakta kampusjaosto@list.ayy.fi.

 

Aino Hautala
Ordförande
+358 44 2550 934
Satu Räty
Kommunikation
+358 44 525 2728
Juho Ylén
Projekter, Gorsu
+358 400 935 674
Jenina Noki
Evenemang, Floradagen
+358 40 819 0412
Elisa Juvonen
Underhåll
+358 45 633 8335
Pietari Peltonen
Projekter, Skrotcykelinsamling
+358 40 538 4342
Juho Toivonen
Bosatthandling
+358 50 309 1514
Aaro Timonen
Projekter, Konst
+358 40 567 9405
Marianne Honkasaari
Boende
+358 40 964 5608
Olli Kesseli
Evenemang, Utlysningen av Wappurieha
+358 50 303 8014
Fredrika Hallenberg
Intressebevakning
+358 40 767 0012