Delegationen

Delegationen har den högsta beslutanderätten i studentkåren. En ny delegation väljs vartannat år så att alla medlemmar i studentkåren har en möjlighet att både kandidera och rösta i delegationsval. Antalet ledamöter är 45 och de ska alla vara medlemmar i AUS.

Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggande, lån och regler. Den väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande samt högsta tjänstemän. Delegationens möten, som äger rum ungefär en gång i månaden, är öppna för alla AUS-medlemmar, men du kan följa dem direkt via ayy.fi/live.

Ordförande

Du kan kontakta ordförande via e-postaddress ayye-pjt@list.ayy.fi eller förnamn.efternamn@ayy.fi

Ilkka Särkiö
Delegationens ordförande

 

Säde Palmu
Delegationens 2. vice ordförande
Tapio Hautamäki
Delegationens 2. vice ordförande


Delegationsgrupp ordförande
Du kan kontakta ordförande via e-postaddress ayye-ryhmapjt@list.ayy.fi

Grupp Ordförande Viceordförande
CHEM Werneri Huhtinen Leila Kettunen
Luja Jani Pusula Kalle Kekäläinen
LUOVA Säde Palmu Pinja Raitanen
SCIsma Märt Vesinurm Lauri Seppäläinen
Voltti Titta Saari Oskar Niemenoja
Kylterirengas-edustajistoryhmä Juho Paavola Rosa Nylen
Pro Arte Elina Kuutti Iida Palosuo
Vihreämpi Aalto Juho Heikkilä Henri Miettinen
Oikea Aalto Jyri Tiimonen David Rosson
Polytekarna Ellen Heikkilä Cosmo Jenytin

För mer information om AUS delegation, gå till delegationens wikisida ”Edariwiki