Delegationen

Delegationen har den högsta beslutanderätten i studentkåren. En ny delegation väljs vartannat år så att alla medlemmar i studentkåren har en möjlighet att både kandidera och rösta i delegationsval. Antalet ledamöter är 45 och de ska alla vara medlemmar i AUS.

Delegationen beslutar bland annat om AUS budget, bokslut, byggande, lån och regler. Den väljer också studentkårens styrelse, styrelsens ordförande samt högsta tjänstemän. Delegationens möten, som äger rum ungefär en gång i månaden, är öppna för alla AUS-medlemmar, men du kan följa dem direkt via ayy.fi/live.

Ordförande

Du kan kontakta ordförande via e-postaddress epj@list.ayy.fii eller förnamn.efternamn@ayy.fi

Werneri Huhtinen
Delegationens ordförande

 

Noora Tanska
D
elegationens 2. vice ordförande
Lauri Seppäläinen
Delegationens 2. vice ordförande


Delegationsgrupp ordförande
Du kan kontakta ordförande via e-postaddress ayye-ryhmapjt@list.ayy.fi

Grupp Ordförande Viceordförande
CHEM Peppi Vilén Santeri Santikko
Luja Jani Pusula Kalle Kekäläinen
LUOVA Anton Närekorpi Liisa Mustonen
SCIsma Märt Vesinurm Aaro Hämeri
Voltti Titta Saari Oskar Niemenoja
Kylterirengas-edustajistoryhmä Topi Soivio Joni Kariluoto
Pro Arte Elina Kuutti Elisa Rauma
Vihreämpi Aalto Henri Miettinen Peppi Seppälä
Oikea Aalto Jyri Tiimonen Nico Siltanen
Polytekarna Petter Selänniemi Albert Rehnberg

För mer information om AUS delegation, gå till delegationens wikisida ”Edariwiki