Studenttidningen Aino

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.
http://ainolehti.fi/

Emilia Mäenmaa
Chefredaktör
050 494 6900
Kiira Koskela
Redaktionssekreterare
040 554 0306
Tino Nyman
AD
050 535 2364
Du kan kontakta redaktion via e-postadresser ainolehti@ayy.fi