Ledning

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

Tapio Hautamäki
Styrelseordförande
040 757 9629

Niko Ferm
Verksamhetsledare
050 520 9415
Monika Kivimäki
Ekonomichef
0400 524 014

Annika Mällinen
Förvaltnings- och HR-chef
050 520 9434
Riitu Nuutinen
Servicechef
050 520 9450
Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Tarja Toivanen
Controller
040 7760716
Arja Haverinen
Kassör
050 520 9402
Tiina Metso
Arkivarie och museidirektör
050 520 9441
Det är lättast att kontakta arkivet och museet via e-postadresserna arkisto@ayy.fi och museo@ayy.fi.