Kultur

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Olli Kesseli
Styrelsemedlem
Gemenskapen, frivilliga och alumner
+358 50 303 8014
Niina Palm
Producent
050 520 9435
Anu Juvonen
Producent
050 520 9429
Titta Saari
Frivillig:
AUS10-årsfestsektionsordförande
Det är lättast att kontakta AUS kultursektor via e-postadresserna kulttuuri@ayy.fi Det är lättast att kontakta Teknologsektionen via e-postadresserna tj@list.ayy.fi
Det är lättast att kontakta Aava via e-postadresserna aava@list.ayy.fi Delar av AUS kulturverksamhet är också våra kulturaktörer Aava och Teknologsektionen.