Kommunikation

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

 

Heikki Isotalo
Chef för kommunikationen och påverkansarbetet
040 575 9092
Hilla Mäkelä
AD
Henna Palonen
Sakkunnig för kommunikation
050 520 9440
Essi Puustinen
Sakkunnig,
föreningar och kommunikation
050 520 9442

Du kan kontakta informatör och sakkunning via e-postaddress tiedottaja@ayy.fi

Skicka nyheter för veckobrev eller föreningsbrev via e-postaddress tiedotteet@ayy.fi

Du når studentkårens hela kommunikationssektor på e-postadressen viestinta@ayy.fi.