Fastighetsärenden

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

Ellen Heikkilä
Styrelsemedlem
Fastigheter, campus och hållbar utveckling
040 1988 985

Esa Markkanen
Fastighetschef
050 342 8393
Heidi Dufva
Fastighetssakkunnig
040 480 2398
Hannes Helminen
Byggmästare
050 589 7519
Janne Kankaisto
Fastighetsskötare
050 520 9437
Saila_MertsalmiSaila Mertsalmi
Fastighetssekreterare
050 520 9414