Fastighetsärenden

Alla adresser är i formen förnamn.efternamn@ayy.fi.

 

 

 

Emma Savela
Fastigheterna och studentcentrumet, boende och övrig service
Esa Markkanen
Fastighetschef
050 342 8393
Hannes Helminen
Byggmästare
050 589 7519
Saila_MertsalmiSaila Mertsalmi
Fastighetssekreterare
050 520 9414
Janne Kankaisto
Fastighetsskötare
050 520 9437
Heidi Dufva
Fastighetssakkunnig
040 480 2398