Verksamhetsbidrag 2019

Verksamhetsbidrag kommer at beviljas från två olika budgeter, till föreningarna med särställning till ett totalt belopp av 18 500 euro och till andra föreningar till ett totalt belopp av  50 000 euro. Bidragen beviljades enligt poängsättningsmodellen.

Kungörelse om ansökan finns här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/27/foreningsanmalningarna-och-aus-verksamhetsbidrag-2019/

Förhandsförberedelser inför att ansöka om verksamhetsbidrag här: https://ayy.fi/sv/blog/2019/02/20/forhandsforberedelser-infor-att-ansoka-om-verksamhetsbidrag/