Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget är avsett för att stödja föreningens löpande verksamhet. Bidragen delas ut en gång om året, vanligen i april-maj, och ansökningstiden är i mars. Alla föreningar som hör till den första förteckningen i AUS föreningsregister kan ansöka om verksamhetsbidrag. Bidragen delas ut utifrån poängsättningsmodellen för verksamhetsbidrag (pdf).

Ett villkor för utbetalningen av verksamhetsbidrag är en föreningsprofil på AUS webbplats. Profilen ska finnas tillgänglig åtminstone på ett av de inhemska språken (finska eller svenska) och på engelska. Det är viktigt att alla föreningars profiler finns på webbplatsens alla tre språkversioner. Profilerna behöver inte översättas till alla tre språken. Två av tre räcker. Till exempel finns den finskspråkiga profilen på den finskspråkiga sidan (ayy.fi) och på engelska på den engelsk- och den svenskspråkiga sidan. Översättningarna kan klistras in i redigeringsläget under Translations eller Translate this document i balken Languages till höger, eller genom att klicka på flaggikonerna uppe på sidan.

Varje förening ansvarar själv för uppdateringen och översättningen av sin profil. Om det inte finns någon i föreningen som kan ett av de inhemska språken (finska eller svenska), ta kontakt med den föreningssakkunniga.

Finansiering för alla projekt som inte ingår i den dagliga verksamheten kan sökas från TTE-fonden (mer info: tter.ayy.fi)