Föreningsutbildningar 2017

Presentationerna finns bara på finska (28.11.2017) och engelska (8.12.2017).