Föreningsutbildningar 2016

AUS föreningsutbildningar hölls onsdag 8.12.2016.  Presentationerna finns bara på finska.