Utbildning och kurser

Varje år i november–december ordnar studentkåren en föreningsutbildning för nya aktörer i de föreningar som är verksamma inom kåren. Syftet med föreningsutbildningen är att hjälpa igång föreningarnas nya aktörer och gå igenom frågor som gäller föreningens grundläggande verksamhet. Förutom grunderna behandlas till exempel föreningens ekonomi mer ingående. Allt material som används i utbildningarna publiceras också på AUS webbplats. Frågor och önskemål som gäller föreningsutbildningen kan skickas till organisationssektorn.

Förutom föreningsutbildningen ordnar studentkåren då och då också andra utbildningar och kurser. När kurserna blir aktuella informerar vi om dem i förenings- och veckobreven.