Project finansiering från TTE-Fonden

Finansiering för alla nya spännande projekt som inte ingår i den dagliga verksamheten kan sökas från TTE-fonden. Läs mer: tter.ayy.fi.