IT-tjänster

Studentkåren erbjuder föreningar olika IT-tjänster. Mer information kan hämtas från otax.fi (endast på engelska).