Tjänster

Studentkåren erbjuder mångsidiga tjänster och stöd för sina föreningar. För att kunna utnyttja tjänsterna ska föreningen höra till AUS föreningsregister. De tjänster som erbjuds skiljer sig åt beroende på om föreningen hör till registrets första eller andra förteckning.

Tjänster som erbjuds föreningarna är bland annat

I alla problemsituationer som har att göra med föreningarna och deras verksamhet kan man kontakta AUS organisationssektor.