Stadgeändringar

En förening som hör till AUS föreningsregister är skyldig att omedelbart anmäla stadgeändringar till den föreningssakkunniga. På så sätt säkerställs att föreningen också efter stadgeändringen uppfyller kraven som ställs i föreningsreglementet (på finska, pdf) och också i fortsättningen kan höra till AUS föreningsregister.

En ändring av föreningens stadgar görs på följande sätt:

  • nya stadgar utformas
  • stadgarna skickas till den föreningssakkunniga för att kontrolleras
  • stadgarna godkänns på det sätt som föreningens stadgar föreskriver
  • registrerade föreningar skickar stadgarna till Patent- och registerstyrelsen
  • de stadgar som mötet godkänt laddas upp till systemet TAHLO och den föreningssakkunniga underrättas

Vid stadgeändringar lönar det sig att utgå från AUS modellstadgar (på finska, pdf). Dessutom lönar det sig att låta kontrollera stadgarna hos den föreningssakkunniga redan innan det första mötet där de ska godkännas. Den sakkunniga kan ge råd i många stadgetekniska ärenden och hjälper föreningen utforma konsekventa stadgar utan brister. Om stadgarna ändrats innan de visats upp för AUS och AUS föreslår ändringar innebär det extra besvär för föreningen, eftersom de ändrade stadgarna på nytt ska godkännas under på varandra följande möten. Problem uppstår särskilt om föreningen efter stadgeändringen inte längre uppfyller villkoren i AUS föreningsreglemente.