C- åtgärder för omfattande internationalisering

Intressebevakning
Gör det möjligt för internationella studerande att vara med och driva föreningens
verksamhet, delta i mötena och bli medlemmar i styrelsen eller aktivera sig på något
annat sätt.
Sysslar ni med intressebevakning vid universitetet eller på annat håll? Fundera över
hur ni kan beakta internationaliteten och den interkulturella kommunikationen i er
intressebevakning till exempel när det gäller utvecklingen av undervisningen.
Har er förening internationella nätverk eller en paraplyorganisation? Bekanta er med
deras verksamhet, ordna en exkursion eller bjud in besökare till era egna möten eller
evenemang. Ni kan till exempel ta hjälp av Erasmus+ -finansiering.

Nya studerande
Placera nya studerande i samma grupper oavsett bakgrund eller inför faddergrupper:
en internationell och en finländsk tutorgrupp kan agera faddrar för varandra och göra
saker tillsammans.

Evenemang
Bjud in studerande som deltagit i utbyten/praktik/kurser utomlands till något av era
evenemang för att berätta om sina erfarenheter eller ordna ett eget evenemang med det
syftet.
Genomför vid behov alla evenemang på flera språk, med tal och allt.
Fundera tillsammans med era internationella aktiva över inslag från andra kulturer på
era evenemang.

Kommunikation
Översätt största delen av era dokument till engelska.
Fundera över hur ni kan föra fram internationella aspekter och fenomen i er
kommunikation.Ni kan till exempel be en internationell studerande som är med i
föreningens verksamhet att skriva för er blogg, webbplats eller Facebooksida.