B – åtgärder för avancerad

Intressebevakning
Gör en egen internationaliseringsplan för föreningen där ni skriver ner de viktigaste
målen. Den kan vara en del av föreningens verksamhetsplan.

Nya studerande
Ordna läsårsinvigningsevenemanget, välkomnandet för nya studerande eller hela
orienteringsveckan på flera språk och gemensamt för alla nya studerande.
Rekrytera studenter som återvänt från sina utbytesstudier som internationella tutorer
eller för annan verksamhet i samarbete med institutionen eller högskolan.

Evenemang
Ordna internationella inslag i evenemang som redan existerar:
en engelskspråkig kvart el.dyl. under sitsar, exkursioner eller andra evenemang
ett inslag ordnat av internationella studerande under ett existerande evenemang
Det är lätt att lära känna nya kulturer utanför universitetet. Ordna ett evenemang
för asylsökande, en exkursion till ett kulturcentrum eller ett besök på en intressant
ambassad.

Kommunikation
Översätt alla evenemang och deras affischer, nyheter, informationsmeddelanden,
programblad osv. i sin helhet.
Håll aktivt och regelbundet kontakt med de internationella studerande som blivit
medlemmar i föreningen, till exempel varje vecka och genom förhandsbestämda
kanaler.
Om föreningen har en tidning ska ni tänka på att även den behöver flerspråkigt innehåll.
Nyckelorden i presentations- och utbildningsmaterialet kan stå parallellt på engelska,
även om ni bara presenterar er för finländska studerande.