Föreningsguiden

OBS! FÖRENINGSGUIDEN UPPDATERAS HÖSTEN 2018! DEN AKTUELLA WEBBPUBLIKATIONEN INNEHÅLLER DELVIS FÖRÅLDRAD INFORMATION.

AUS föreningsguide ska hjälpa dig klara av ditt ansvarsfulla pågående eller kommande uppdrag som föreningsfunktionär. Gå igenom paketet noggrant redan i början av din mandatperiod så råkar du inte ut för några stora överraskningar senare. Webbplatsen innehåller basinformation för föreningarna ur AUS-synvinkel. Dessutom rekommenderas de föreningsaktiva att bekanta sig närmare med föreningslagen och till exempel med mötesteknik.

I föreningsvardagen lönar det sig att återvända till guiden ibland för att kontrollera att minnet fungerat och uppgifterna skötts som de ska.

(Du hittar guiden på AUS Issuu-konto på adressen http://issuu.com/studentunionayy/docs/yhdistysopas2011web.)