Regler

AUS bostadsverksamhet styrs av gällande regler. Här hittar du delegationens officiella regler som utgör grunden för AUS bostadsverksamhet.

Reglemente för boende: reglementerar boenderelaterade frågor, såsom invånarens rättigheter och skyldigheter.

Poängsättning av ansökningar: Detaljerade poängsättningsinstruktioner för köpoäng till bostadsköer

Förvaltningsreglemente för bostadshus: reglementerar kommittéer gällande boende så som samarbetsorganet för boende, invånarråden och bysenaten.

Rätten att bo i en studentbostad: Detaljerad genomgång av vem som har rätt att bo i AUS bostäder.

Allmänna ordningsregler i AUS bostäder: Allmänna ordningsregler för hyresgäster som bor i AUS bostäder.

Teknologbyns ordningsregler: gäller alla som bor i AUS lägenheter i Teknologbyn i Otnäs.