För hyresgäster som flyttar ut

Hyresavtalet ska sägas upp skriftligt. Gör alltid uppsägningen i systemet Domo! Uppsägningstiden är en hel månad, som räknas från slutet av den månad när du gör uppsägningen. Om du alltså vill säga upp ditt hyresavtal från och med 1.12 ska du säga upp din bostad senast 31.10.

Kom ihåg-lista:

 • Om du haft ett källar- eller vindsförråd ska du tömma det när du flyttar ut.
 • Kom ihåg att göra en flyttanmälan. Du kan göra flyttanmälan på adressen http://www.posti.fi/flyttanmalan/. Kom ihåg att det är en lagstadgad skyldighet att göra flyttanmälan.
 • Meddela din nya adress också till:
  • studiebyrån, banken och försäkringsbolaget, tidningar du prenumererar på, organisationers och föreningars adressregister samt vänner och släktingar.
 • Trots brådskan ska du städa din bostad ordentligt, så att det är trevligt för nästa hyresgäst att flytta in. Om du har ett kylskåp ska du avfrosta det innan du flyttar ut. Separata städanvisningar finns längst nere på sidan.
 • Inga egna möbler får lämnas i bostaden om du inte kommit överens om det med den nya hyresgästen. Möbler får inte heller lämnas i ett studentrum eller i korridorerna. Vi fakturerar hyresgästen om möbler måste föras bort.

Återlämning av nycklar

Nycklarna ska återlämnas senast på den officiella utflyttningsdagen (den första vardagen efter att hyresavtalet upphört). Det här gäller också interna flyttningar inom AUS. Följande hyresgäst har rätt att få bostaden till sitt förfogande kl. 12. Om du har flera nycklar till bostaden ska du återlämna åtminstone en av dem till bostadskontoret före kl. 12. Kl. 12 ska bostaden vara i ett sådant skick att den nya hyresgästen kan börja flytta in. Då ska bostaden alltså vara städad och det ska finnas tillräckligt med utrymme för både in- och utflyttningstrafiken.

Även tillstånd, nycklar och fjärrkontroller för bilplatsen ska återlämnas på den officiella flyttningsdagen senast kl. 12.

Alla nycklar ska återlämnas under den officiella flyttningsdagen till AUS bostadskontor i Otnäs. Undantaget är Jorddammsvägen 5 där nycklarna återlämnas till fastighetsservicen (Anssi Monto Oy). När bostadskontoret är stängt kan nycklarna lämnas i brevinkastet på dörren mot Otsvängen, där det står: AYY Toimisto 11. När du återlämnar nycklarna ska du lägga dem i ett kuvert, sluta kuvertet och på kuvertet skriva ditt eget namn samt vilken bostad nycklarna hör till. Om nycklarna inte har återlämnats på den officiella utflyttningsdagen kommer nycklarna att markeras som förlorade. Hyresvärden kan använda hyressäkerheten för att ersätta kostnader för nycklar som hyresgästen tappat eller underlåtit att återlämna eller för serieläggning av lås.

Du kan också byta nycklar direkt med den nya hyresgästen genom ett avtal om nyckelutbyte (https://ayy.fi/asuminen/lomakepankki/). Läs avtalet noggrannt innan du skriver under. Avtalet ska skickas till bostadskontoret senast på den officiella utflyttningsdagen, och ansvaret ligger på den hyresgäst som flyttar ut. Blanketten kan också skickas per e-post.

Anvisningarna för återlämning av nycklar gäller också fall där bara en av hyresgästerna lämnar en familje- eller kompisbostad. En hyresgäst som till exempel lämnar bostaden genom ett rumskamratbyte ska antingen lämna tillbaka sin egen nyckel till bostadskontoret eller göra ett nyckelutbyte med den nya hyresgästen eller den hyresgäst som stannar i bostaden. Då bevisar avtalet om nyckelutbyte att bostadens hyresgäster har samma antal nycklar när det nya avtalet träder i kraft som under det tidigare hyresavtalet som gällt den utflyttande hyresgästen.

Kom ihåg att låsa dörren till din bostad eller ditt rum!

Städanvisningar för utflyttande hyresgäster

Före utflyttningen (överlämningen av nycklarna) ska bostaden städas så ordentligt att den duger för den nya hyresgästen. Om städningen helt eller delvis försummas debiterar vi kostnaderna för städningen av hyresgästen.

Beakta följande saker när du städar:

Köket

 • Alla skåpytor är rengjorda, även bordsskivor och lådor.
 • Spisen och spiskåpan rengörs på alla ytor, även ugnsplåtarna och fettfiltret rengörs. Rengör också bakre delen och utsidorna av spisen samt golvet runt spisen.
 • Kylskåpet och frysen ska avfrostas och rengöras och dörrarna lämnas öppna. Se till att smältvattnet inte rinner ut på golvet.

Badrummet

 • Toalettstolen, handfatet och kranarna rengörs och desinficeras.
 • Duschväggen, smutstvättskåpet, spegelskåpet och golvbrunnen rengörs.
 • Alla ytor (väggar, golv) rengörs.

Andra rum

 • Alla ytor rengörs så det inte finns damm eller fläckar på dem.
 • Golv dammsugs och våttorkas.
 • Skåp våttorkas på alla ytor.
 • Inga saker eller skräp får bli kvar i bostaden.
 • Gård, balkong och förråd ska vara prydliga och förrådet tömt.

Därtill ska du se till att alla fasta lampor (kök, badrum) fungerar och att det finns ett fungerande batteri i brandvarnaren.

Om du flyttar från ett studentrum måste du ta med dig alla dina saker också från gemensamma utrymmen.  Kom ihåg att vara försiktig med de andra invånarnas matvaror så att de inte förstörs när du rengör och avfrostar kylskåpet.

Återbetalning av hyressäkerheten

Ett villkor för att hyressäkerheten ska återbetalas till fullt belopp är att alla nycklar återlämnats eller bevisligen överförts till den nya hyresgästen senast på den officiella flyttningsdagen, och att bostaden lämnats i ett sådant skick att inga städnings- eller reparationsarbeten behövs. Förutom kostnaderna för borttappade nycklar kan också eventuell serieläggning av lås dras av från hyressäkerheten. Om nycklarna återlämnas för sent kan AUS debitera hyra också för dagarna efter flyttningsdagen eftersom hyresgästen är skyldig att betala hyra tills besittningsrätten överlåtits (dvs. tills alla nycklar återlämnats). Även bilplatstillstånd, nycklar och fjärrkontroller som inte återlämnats kan dras av hyressäkerheten om ingen pant betalats separat. Reparations- eller underhållsarbeten på grund av normalt slitage dras inte av hyressäkerheten. AUS siktar på att återbetala säkerheten senast den 15:e dagen i månaden som följer på avtalets upphörande.

I vissa av AUS fastigheter kan hyressäkerheten överföras så att den gäller den nya bostaden vid intern flyttning. Om du är på väg att flytta till en annan AUS-bostad och inte fått någon faktura för den nya bostadens hyressäkerhet har säkerheten överförts på den nya bostaden. Eventuella borttappade nycklar och bristfällig städning faktureras då direkt av kunden.