Frysning av AUS boenderätten för viss tid

AUS erbjuder sina hyresgäster generösa villkor under utbytesstudier, JOO-studier, utlandspraktik och värnpliktstid. På denna sida hittar du information om hur utbytesstudier, JOO-studier utanför de närliggande kommuner, studierelaterad arbetspraktik utomland eller utanför närliggande kommuner och fullgörande av värnplikten inverkar på boendet.

Utbytes/praktikperioden eller värnpliktstjänstgöringstiden förlänger boenderätten i AUS bostäder om:

 1. studeranden inte bor i en AUS-bostad under utbytes-, praktik- eller värnpliktstiden
 2. studeranden har bott i en AUS-bostad men säger upp sin bostad för utbytes-, praktik- eller värnpliktstiden
 1. förutom när hushållet omfattar barn. Då behöver AUS bostad inte sägas upp för att bostadsrätten ska förlängas
 1. studeranden hyr ut sin AUS-bostad i andra hand  under tiden för utbytesstudierna, JOO-studier, arbetspraktiken eller värnpliktstjänstgöringen till en AUS-medlem. Boenderätten kompenseras endast om studeranden hyr ut sin AUS-bostad i andra hand till en AUS-medlem.

För att förlänga boenderättstiden behövs alltid ett intyg om fullgörande av värnplikten eller utbytesstudierna/JOO-studierna eller arbetspraktiken. Uthyrning i andra hand sköts helt i webbtjänsten Domo. Som grund skickas genom webbtjänsten till exempel ett entydigt intyg från skolan om genomförande av utbytesstudier.

Boenderätt beviljas för hela månader för den tid som utbytet/arbetspraktiken eller värnpliktstjänstgöringen pågår.

En AUS-bostad måste inte sägas upp under utbytesstudier, JOO-studier, praktik eller värnplikstiden. Om ni till exempel bor i en familjebostad kan partnern stanna i bostaden. I detta fall löper boenderättstiden ändå vidare under utbytet.

Uppsägning av bostad under utbytesstudier/JOO-studier/praktik/järnplikstiden

Om du säger upp din bostad för utbytesperioden lovar AUS att erbjuda dig en bostad när du återvänder till Finland. AUS försöker erbjuda en så liknande bostad som möjigt, men om till exempel ingen etta på Arkadiagatan blir ledig just den månad då du återvänder från utbytet kan vi inte erbjuda någon sådan.

Med största sannolikhet får du den bostad du önskar om du meddelar oss om din återkomst i tid. Enligt reglerna ska anmälan göras senast en månad innan återflyttningen. I praktiken lönar det sig ändå att meddela oss minst två månader innan bostaden behövs. Annars kan det vara omöjligt att hitta en lämplig bostad.

I korthet:

 1. Säg upp bostaden i tid
 1. 1 månads uppsägningstid gäller även i detta fall
 2. Till exempel: om du åker utomlands 1.9 och vill säga upp ditt hyresavtal från och med början av september ska du säga upp bostaden under juli månad.
 1. Ansök om en ny lägenhet i tid!
  1. Nämn i din ansökan att du är på väg tillbaka från utbytesstudier/JOO-studier/praktik/värnpliktstjänstgöring och ansöker om bostad som återflyttare.
  2. I ansökan ska du också skriva det datum då du behöver bostaden
 • När din ansökan godkänts borde den ligga i början av kön. Om du söker bostad som återflyttare men din ansökan verkar ligga längst bak i kön ska du kontakta bostadskontoret!