Underhålls- och städningsföretag

Underhåll och rengöring i AUS hus sköts av privata företag.

Förteckning på underhålls- och rengöringsföretag

Teknologbyn (Bistervägen, Otsvängen, Otstranden, Servigränden, Servi-Maijas väg)
ISS
Tel. 0200 155 00 (24h)
palvelukeskus@iss.fi

Arkadiagatan 28 D, Helsingfors
Sol Palvelut Oy
Gamla vintervägen 19A, 00580 Helsingfors
Tel. 020 570 0200
E-post: asiakaspalvelu@sol.fi

Harneskvägen 8, Helsingfors
Dvärgarnas stig 4, Helsingfors
Grundvattensgatan 4, Helsingfors
Kaj Francks gata 4, Helsingfors
Grävlingsvägen 1, Helsingfors
Askungens väg 2, Helsingfors

ISS
Tel. 0200 155 00 (24h)
palvelukeskus@iss.fi

Kyrkobyvägen 16, Helsingfors
Kiinteistöhuolto Räsänen Oy
Kronovägen 2, 02180 Esbo
Tel. 0400 445 884 (8-16)
Tel. 040 580 8080 (24h)
vikailmoitukset@rasanenoy.fi

Jorddammsvägen 5, Helsingfors
Kiinteistöhuolto Anssi Monto Oy
Backasbrinken 5 A 16, 00500 Helsingfors
Tel. 09 146 1890
E-post: mikko.monto@pp.inet.fi

Trumslagargatan 1-3, Esbo
Kiinteistöhuolto Jaakola Oy
Timpurinkuja 1, 02650 Espoo
Tel. 020 755 8540
E-post: toimisto@kiinteistohuoltojaakola.fi

Rosavillagatan 5, Helsingfors
Myketek Oy
Messeniusgatan 5, 00250 Helsingfors
Tel. 010 270 8700
E-post: khasiakaspalvelu@kh-kiinteistopalvelut.fi

Skinnhandlarvägen 8, Helsingfors
Vasagatan 10, Helsingfors
Kiinteistöhuolto Sami Oy
Garverigränden 4, 2. krs, 00380 Helsingfors
Tel. 09 4136 6500
E-post: asiakaspalvelu@khsami.fi