Parkering och övervakning

Parkering är tillåten vid alla AUS bostadsfastigheter enbart vid de utmärkta parkeringsområdena enligt villkor och instruktioner som finns på parkeringsskyltarna.

Fordon parkerade på uppfarter, räddningsvägar och gårdsplaner hindrar vid nödsituationer utryckningsfordon från att komma fram. Otillåten parkering vid uppfart, gårdsplan, gångar eller annan persons parkeringsplats är strängt förbjudet.

Kortvarig lastning eller lossning är tillåtet på fastigheternas område. Föraren bör stanna i fordonets omedelbara närhet. När lasten är lossad bör fordonet genast parkeras på en tillåten plats.

Parkeringsplatser som hyrs ut kan du fråga efter på bostadskontoret.

Privat parkeringsövervakning

I Teknologbyn och i Alberga finns privat parkeringsövervakning. Q-Park Oy övervakar gårdsplanerna, räddningsvägarna, infarterna till gårdarna, gångvägarna, parkeringsområdena samt vägrenarna på  Servi-Maijas väg i Teknologbyn.

Parkering är tillåten endast på markerade parkeringsplatser enligt de villkor och instruktioner som finns på parkeringsskyltarna. Att bryta mot parkeringsvillkoren kan leda till kontrollavgift.

De övervakade områdena

Snedparkeringsplatserna längs Servi-Maijas väg mellan Servigränden 1 och Servi-Maijas väg 12 får användas avgiftsfritt av hyresgästerna och dem som sköter ärenden i området. Parkeringstiden är begränsad till 24 timmar. Parkeringstiden visas med parkeringsbricka.

På parkeringsområdet i slutet av Servi-Maijas väg (Servi-Maijas väg 12) används parkeringstillstånd som de som har löst in en parkeringsplats kan hämta från Otnäs bostadskontor.

På parkeringsområden eller andra ställen i Teknologbyn får man inte förvara skrotfordon eller fordon som saknar registerplåtar. Fordonets innehavare bör se till att bilen inte orsakar skada eller fara för naturen till exempel i form av olje- eller bensinläcka. Rengöringskostnaderna inkasseras från den som hyrt bilplatsen eller från fordonets ägare.

Kontrollavgifter och överklagande

Parkeringsvillkoren står på skyltarna vid fastigheterna. Om bilen inte är parkerad enligt villkoren har Q-Park rätt att ta ut en kontrollavgift på 60 €.

Den som är missnöjd med sin kontrollavgift bör göra en skriftlig reklamation till Q-Park via Q-parks websidors form. Endast en skriftlig reklamation till Q-Park kan stoppa inkasseringen. Noggrannare instruktioner för hur man gör en reklamation finns på Q-Parks nätsidor. Aalto-universitetets studentkår ska inte kontaktas p.g.a. kontrollavgifter.

Q-Park kundservice
Tel. 020 781 2401 (mån-tor kl. 10-14)
E-post: posti@q-park.fi
Adress: PB 542, 00101 Helsingfors