Överlåtelse av nycklar

Hyresgästerna kan sinsemellan komma överens om överlåtelse av bostaden och dess nycklar till följande hyresgäst genom att använda följande blankett: Avtal om överlåtelse av nycklar..

Bekanta dig noga med avtalet innan du skriver under. Med denna blankett tar den nya hyresgästen emot bostaden i det skick den är när avtalet undertecknas. Efter detta överförs ansvaret för städning och bostadens skick i sin helhet på den nya hyresgästen. Detta betyder att om den nya hyresgästen efter att avtalet lämnats in hittar ett enormt hål i väggen eller märker att toaletten inte städats överhuvudtaget så är den tidigare hyresgästen inte längre ansvarig för dessa brister.

Om den nya hyresgästen inte anser att bostaden är i nöjaktigt skick vid granskningen ska avtalet om överlåtelse av nycklar inte undertecknas. Den nya hyresgästen har emellertid alltid rätt att få bostaden till sitt förfogande på flyttningsdagen senast kl. 12:00. Om klockan är nästan tolv på flyttningsdagen men den nya hyresgästen inte är nöjd med bostadens skick ska ni separat komma  överens med bostadskontoret om situationen. Även i detta fall bör den nya hyresgästen inte underteckna avtalet om överlåtelse av nycklar om man inte godkänner bostadens skick som sådant.

Om avtalet om överlåtelse av nycklar är undertecknat och har lämnats in till bostadskontoret återbetalas hyressäkerheten till den tidigare hyresgästen. Bostaden är på den nya hyresgästens ansvar och besittning från och med när avtalet undertecknats.

Det lönar sig för den utflyttande hyresgästen att lämna in blanketten till AUS, eftersom avtalet är ogiltigt om man inte lämnat in blanketten i tid och den tidigare hyresgästen bär fullt ekonomiskt ansvar för alla utgifter kring bostadens städning och reparationer. Det är alltså bäst för den utflyttande hyresgästens rättsskydd att han/hon lämnar in blanketten till AUS.