Inflyttning

För den nya hyresgästen

Kom ihåg följande när du flyttar in i AUS bostad:

Försäkra dig om

  • Att hyresavtalet är undertecknat!
  • Att flyttanmälan är gjord
  • Att elavtal är gjort för AUS bostäder där ett sådant bör göras
    • Helsingfors: Arkadiankatu, Atlantinkatu, Haarniskatie, Kaj Franckinkatu, Kirkonkyläntie, Kääpiöidenpolku, Mäyrätie, Tuhkimontie, Turkismiehentie and Pohjavedenkatu.
    • Leppävaara: ettor och tvåor (förutom: B38 a, B45 a, B52 a, B59 a, B38 b, B45 b, B52 b, B59 b, B65).
    • Otnäs: ettor och tvåor i Otakaari 18 och ettor, tvåor, treor och fyror i Otaranta 8.
  • Att göra inflyttningsgranskning!

Nycklarna till bostaden

Du kan antingen byta nycklarna direkt med den föregående hyresgästen eller hämta nyckeln på inflyttningsdagen från AUS bostadskontor. Flyttningsdagen är följande vardag efter att avtalet har trätt i kraft.

Hyresgästerna kan sinsemellan komma överens om överlåtelse av bostaden och dess nycklar till följande hyresgäst genom att använda följande blankett: Avtal om överlåtelse av nycklar.

Bekanta dig noga med avtalet innan du skriver under. Med denna blankett tar den nya hyresgästen emot bostaden i det skick den är när avtalet undertecknas. Efter detta överförs ansvaret för städning och bostadens skick i sin helhet på den nya hyresgästen. Det lönar sig för den utflyttande hyresgästen att lämna in den ifrågavarande blanketten till AUS, eftersom avtalet är ogiltigt om man inte har lämnat in blanketten i tid och den tidigare hyresgästen bär fullt ekonomiskt ansvar för alla utgifter som uppstår av bostadens städning och reparationer. Noggrannare instruktioner för överlåtelse av nycklar mellan hyresgäster finns här.

Inflyttningsgranskning

I AUS bostäder granskar den nya hyresgästen alltid bostadens skick vid inflyttningen. Den föregående hyresgästen ansvarar för att lämna bostaden i utmärkt skick för den nya inflyttaren, men överraskningar kan alltid uppstå. Vid inflyttningen är hyresgästen förpliktad att besikta bostadens och lösörets skick och enligt bostadskontorets anvisningar rapportera fel och brister som upptäckts.  Om rapporteringsskyldigheten försummas påförs en sanktionsavgift till ett belopp som årligen fastställs av bostadskommittén.

Om det finns brister i bostadens skick eller i städningen, kontakta AUS omedelbart. Fotografera alla brister och skicka dem som e-postbilaga till adressen kiinteistotoimi@ayy.fi. Efter att du skickat bilderna kan du kontakta kontoret också på annat sätt, men bilderna behövs i vilket fall som helst innan till exempel en städning av bostaden kan beställas. Därefter ser AUS till att bostaden blir städad eller reparerad så snabbt som möjligt.

Om vi inte hört något från dig inom en vecka efter överlämningen av nycklarna antar vi att bostaden varit i gott skick och återbetalar den föregående hyresgästens hyressäkerhet.

Inflyttningsstädning

Den föregående hyresgästen har städat bostaden men i praktiken blir det alltid någonting att städa för den nya hyresgästen. Om det emellertid förekommer uppenbara och grova brister i flyttningsstädningen behöver den nya hyresgästen inte städa det själv. Vid en sådan situation meddela AUS om brister i städningen. Anmälan lönar sig att göra till AUS: kiinteistotoimi(at)ayy.fi / tel. 050 520 9414. AUS ordnar i mån av möjlighet en städare samt drar av städningskostnaderna från den föregående hyresgästens hyressäkerhet.

Om du är tvungen att flytta genast och inte vill vänta på städningen kan du städa bostaden själv. Även då ska du i förväg komma överens med AUS så att AUS mot bevis (foton på brister i städningen, kvitton för inköp) i rimlig mån kan ersätta priset av städredskapen för hyresgästen (men inte t.ex. dammsugare eller andra hushållsapparater). Den nya hyresgästen får inte betalt för själva städningen, utan den sköts via städningsföretag. Hyresgästen får göra arbetet själv som han/hon så vill.