Fel och brister

Vanliga felanmälningar

Vid vanliga fel, till exempel när dörrens lås gått sönder, kranen läcker eller spegelskåpets lampa är trasig, ska du ta kontakt med fastighetens underhållsföretag.

Kontaktinformation för underhållsföretag hittar du på husets anslagstavla eller på Living.ayy.fi.

Mer specifika fel och brister i bostaden, målning av bostaden

När en hyresgäst flyttar in i bostaden är han/hon skyldig att granska skicket på bostaden och dess lösöre och anmäla eventuella fel och brister till AUS (kiinteistotoimi@ayy.fi).
När de gäller mer speciella fel och brister som uppstår under övriga tider eller målning av bostaden bör du kontakta studentkårens byggmästare Hannes Helminen, förnamn.efternamn@ayy.fi, 050 589 7519.

Reparationer och större renoveringar

Studentkårens bostadsbestånd består av både nya och gamla byggnader. Renoveringar och större reparationer är på gång hela tiden och tyvärr orsakar de ibland oljud och stör de boende. Husets invånare informeras alltid om reparationer i god tid.

Reparationerna berättigar inte till hyressänkning, om de inte orsakar betydande olägenheter för de boende. Med andra ord är de som bor i huset berättigade till hyressänkning enbart om det görs reparationer inne i bostaden som orsakar märkbara oljud-, lukt- eller dammolägenheter för vanligt boende eller på grund av vilka bostaden kan användas bara delvis eller inte alls.

Om reparationer som görs i huset orsakar speciella olägenheter för boende eller det finns någonting att anmärka på i entreprenörens verksamhet bör du omedelbart, före andra åtgärder, ta kontakt med studentkårens fastighetschef Esa Markkanen, förnamn.efternamn@ayy.fi, 050 342 8393.

Om du misstänker att bostaden eller lösöret skadats i samband med reparationsarbetet är det nödvändigt att be en representant för studentkåren granska skadan före åtgärder. I brådskande ärenden är det bra att åtminstone fotografera skadan som skett så att studentkåren har en möjlighet att konstatera skadan objektivt.