En hyresgäst lämnar familje-/kompisbostaden

AUS större bostäder hyrs ut till familjer och kompisgäng. Familje- eller kompisavtalet sägs upp om familjemedlemmarna inte längre bor tillsammans eller om någon av hyresgästerna beslutar att flytta till en annan bostad.

Om den ena hyresgästen bestämmer sig för att lämna bostaden måste han eller hon säga upp den för sin egen del i tjänsten Domo. Då får bostadens andra hyresgäst ett meddelande från Domo om uppsägningen. I detta skede kan man välja att underteckna uppsägningen även för sin egen del (alternativ 1) eller förkasta den för sin egen del (alternativ 2). Om en hyresgäst förkastar uppsägningen skapas ett nytt eget hyresavtal för denna person. Den utflyttande hyresgästen stryks ur det nya avtalet för bostaden. AUS säger alltid omedelbart upp detta nya avtal i enlighet med stadgarnas paragraf 22.

Den hyresgäst som stannar kvar har följande alternativ:

  1. Säga upp bostaden också för sin egen del (1 mån uppsägningstid, inga poäng för brådskande behov till AUS studentrum)
  2. Stanna kvar i bostaden ensam 3/6 mån och stå för hela hyran sinsemellan. Eftersom det nya avtalet alltid skapas och sägs upp automatiskt behöver du inte göra något särskilt om du vill stanna i bostaden ensam. Det är tillåtet att ta in en hyresgäst i andra hand för uppsägningstiden.
  3. Göra ett kompisbyte. Kompisbytet kan göras när som helst så länge bostaden inte erbjudits och accepterats av följande bostadssökande och ett nytt hyresavtal undertecknats. Anvisningar och begränsningar nedan.

Kamratbytet kan göras om

  • man bott i bostaden i minst sex månader.

Som ny hyresgäst i en familje- eller kompisbostad efter bytet duger endast

  • en person som redan bor hos AUS som primär hyresgäst.

Detta beror på att nya hyresgäster hos AUS alltid väljs genom kösystemet.  I ett byte av rumskamrat kan man alltså bara flytta hyresgäster som redan bor hos AUS. Ingen kan gå förbi kön direkt in i en AUS-bostad på det här sättet. Alla hyresgäster som är helt nya hos AUS måste alltså ansöka och köa i vanlig ordning.

Om du redan från början vet att du vill göra ett kompisbyte och har en lämplig kompis klar:

Svara inte för egen del på uppsägningen. Gör genast en ny ansökan till bostaden ifråga i Domo tillsammans med din kompis. Därefter ska ni meddela bostadskontoret att ni vill göra ett kompisbyte. Bostadskontoret tar hand om uppsägningen, ansökan och det nya kontraktet på en gång.

Om du vet att du kanske vill göra ett kompisbyte i framtiden men ännu inte har någon lämplig kompis:

Förkasta uppsägningen för egen del. Därefter kan du i lugn och ro bo ensam i bostaden medan du letar efter en ny kompis (alternativ 2). När du hittat en lämplig kandidat för kompisbytet ska ni göra en ansökan för bostaden och kontakta bostadskontoret som tar hand om ärendet. Ju snabbare kompisbytet genomförs, desto sannolikare är det att bostaden inte hinner bjudas ut till nya sökande.

Alla undantag från reglerna om kompisbyte besluts av bostadskommittén utifrån separata ansökningar. Mer information om bostadskommittén samt anvisningar för ansökan hittar du här.