Att hyra ut AUS bostad i andra hand

Man får hyra ut Aalto-universitetets studentkårs bostäder i andra hand endast enligt vissa, noggrant begränsade villkor. Bekanta dig mycket noggrant med denna instruktion och sköt uthyrningen i andra hand enligt alla konstens regler tillsammans med bostadskontoret för att undvika ovälkomna överraskningar.

Uthyrning i andra hand

 • AUS hyresbostäder får hyras ut i andra hand bara med samma villkor och med samma hyra som står i ditt eget hyresavtal.
  • Om du lämnar till exempel dina egna möbler till andrahandshyresgästens förfogande får du  ta betalt för användningen.
 • Under sommarmånaderna 1.4 – 30.9 får du hyra ut din bostad i andra hand åt vem som helst för vilken anledning som helst för sammanlagt fyra månader.
 • Annars får bostaden hyras ut i andra hand endast för den tid då den egentliga hyresgästen:
  • fullgör sin värnplikt
  • avlägger utbytesstudier eller studierelaterad arbetspraktik utomlands
  • avlägger JOO-studier eller studierelaterad arbetspraktik utanför närliggande kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla).
 • Rätt till uthyrning i andra hand av andra orsaker än ovannämnda eller för längre tid än ett år ska sökas skriftligt hos bostadskommittén (ansökan till bostadskontoret eller per e-post till adressen asuntotoimisto@ayy.fi).
 • Uthyrning i andra hand sköts alltid i webbtjänsten Domo, under uppgifterna om hyresavtalet
 • Som grund skickas ett officiellt dokument som bestyrker utbytesstudier eller annan orsak till andrahandsuthyrningen. Om längden på studentutbytet etc. inte bevisas tydligt i det angivna dokumentet, kan din uppehållsrätt inte automatiskt kompenseras. Din uppehållsrätt kompenseras efter att du har skickat ett dokument som tydligt besvisar din studentutbytesperiod etc. Kontakta bostadskontoret efter du har fått ett giltigt dokument.
 • OBS! Boenderätten kan kompenseras endast om bostaden har hyrts ut i andra hand till en AUS-medlem på grund av värnplikt eller studier eller arbetspraktik utomlands eller i Finland utanför de närliggande kommunerna.

Här kan du titta närmare på reglerna för andrahandsuthyrning av AUS bostäder samt förklaringar till dem.