Att hyra ut AUS bostad i andra hand

Man får hyra ut Aalto-universitetets studentkårs bostäder i andra hand endast enligt vissa, noggrant begränsade villkor. Bekanta dig mycket noggrant med denna instruktion och sköt uthyrningen i andra hand enligt alla konstens regler tillsammans med bostadskontoret för att undvika ovälkomna överraskningar.

Uthyrning i andra hand

 • AUS hyresbostäder får hyras ut i andra hand bara med samma villkor och med samma hyra som står i ditt eget hyresavtal.
  • Om du lämnar till exempel dina egna möbler till andrahandshyresgästens förfogande får du  ta betalt för användningen.
 • Under sommarmånaderna 1.4 – 30.9 får du hyra ut din bostad i andra hand åt vem som helst för sammanlagt fyra månader.
 • Annars får bostaden hyras ut i andra hand endast till en AUS-medlem för den tid då den egentliga hyresgästen:
  • fullgör sin värnplikt
  • avlägger utbytesstudier eller studierelaterad arbetspraktik utomlands
 • Rätt till uthyrning i andra hand av andra orsaker än ovannämnda eller för längre tid än ett år ska sökas skriftligt hos bostadskommittén (ansökan till bostadskontoret eller per e-post till adressen asuntotoimisto@ayy.fi).
 • Uthyrning i andra hand sköts alltid i webbtjänsten Domo, under uppgifterna om hyresavtalet
 • Som grund skickas ett officiellt dokument som bestyrker utbytesstudier eller annan orsak till andrahandsuthyrningen.

Här kan du titta närmare på reglerna för andrahandsuthyrning av AUS bostäder samt förklaringar till dem.