Studerande i S:t Michel

För studerande som avlägger en examen vid Aalto-universitetet utanför huvudstadsregionen beräknas boenderätten på samma sätt som boenderätten för studerande som avlägger en kandidat- och magisterexamen eller en magisterexamen i huvudstadsregionen. Boenderätten beviljas således i sammanlagt fem år från början av kandidatstudierna i St. Michel.

Studenter kan ansöka om bostad i storstadsområdet när de har tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet. Det innebär att du kan börja köa för bostad, även om du bor i början av studierna i St. Michel. Genom att ändra det första möjliga inlämningsdatumet i din bostadsansökan kan du se till att du inte får ett erbjudande för tidigt. Om ditt boenderätten är felaktigt märkt i Domo-systemet, kontakta AUS antingen per telefon eller e-post.