För nya examensstuderande

När du tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet kan du söka AUS bostäder. Du kan göra en ansökan även om du ännu inte fått din studentnummer. Ansökan görs i tjänsten Domo och till ansökan ska nya studerande bifoga ett intyg på att de tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet. Du har alltså inte rätt att söka om du enbart blivit antagen till Aalto-universitetet, utan du måste också ta emot studieplatsen.

Kom ihåg att ange din finländska personbeteckning i Domo om du har en sådan. Om du får personbeteckningen senare ska du uppdatera informationen både i Domo och i universitetets system Oodi. Domo kontrollerar din studerandestatus i Oodi genom att jämföra studentnumret med personbeteckningen eller födelsedagen, och om beteckningen är uppdaterad enbart i ett av systemen kan Domo inte bekräfta din status som studerande.

Boenderätten för nya studerande vid AUS börjar den 1 augusti (eller den 1 januari om den sökande frånvaroanmält sig för den första terminen), och före dessa datum är det inte möjligt att bo i en AUS-bostad. Du kan alltså uppge tidigast den 1 augusti som önskad inflyttningsdag i din ansökan. Om du behöver en bostad redan innan augusti kan du ansöka om en sommarbostad, men för att kunna fortsätta boendet måste du lämna in en ny bostadsansökan. Kom ihåg att meddela om situationen i din nya ansökan så att vi kan poängsätta den rätt.

Nya studenters ansökningar till studentrum

AUS vill bidra till att så många nya studerande vid Aalto-universitetet som möjligt ska få en studentbostad hos AUS och på det sättet komma igång med studierna direkt. Därför får förstaårsstuderande en tilläggspoäng för bostadsansökningar som gäller AUS studentrum utöver de övriga poängen enligt poängsättningsanvisningen. Tilläggspoängen är i kraft från juli det första närvaroåret fram till utgången av februari följande år.

Nya studerande får sina antagningsbesked vid olika tidpunkter, så tidpunkten då ansökan skickats in får inte påverka placeringen i köerna till studentrummen. Därför utförs en lottning bland alla förstaårsstuderandes ansökningar i bostadsköerna för studentrum. Det här innebär att de nya studerandenas ansökningar placeras i köerna enbart enligt poäng, inte enligt datum då ansökan lämnats in. Ordningsföljden bland ansökningar med samma antal poäng lottas ut, så att nya ansökningar i kön också kan placeras före ansökningar som lämnats in tidigare, trots att antalet poäng är detsamma. Lottningen och tilläggspoängen för nya studerande går hand i hand, dvs. den utlottade ordningsföljden upplöses först när poängen förfaller.

På grund av lottningen och poängsättningen kan alltså en enskild ansökans köplacering förändras många gånger. Närmare ansökningsanvisningar finns på sidan Ansökningsinfo.

Frånvaroanmälda förstaårsstuderande

Om du frånvaroanmäler dig under ditt första läsår eller din första termin vid Aalto-universitetet kan du ändå ansöka om bostäder genast. Men du kommer inte att få några bostadserbjudanden innan du inleder dina egentliga studier, och i kön till omöblerade studentrum spelar tiden i kön egentligen ingen roll. Gör så här när du ansöker på förhand:

  • Ange den önskade flyttdagen på ett datum följande år, tidigast den månad då du inleder studierna (januari för dem som är borta under höstterminen, augusti för dem som är borta hela året)
  • Ansök om tilläggspoäng för din ansökan i Domo, och bifoga ett fritt formulerat meddelande om när du verkligen inleder dina studier. Då kan bostadskontoret kontrollera din frånvarostatus i Aalto-universitetets system och justera din boenderätt samt se till att tilläggspoängen för nya studerande träder i kraft vid rätt tidpunkt.

Obs! Kom ihåg att kontrollera ansökans status när den tidpunkt närmar sig då du behöver bostaden! Om ditt bostadsbehov då är brådskande ska du bifoga eller ersätta en gammal bilaga med ett intyg om brådskande behov av bostad. Då behandlas din ansökan på nytt och får poäng för brådskande behov om det enligt reglerna  finns grunder för det. I övrigt ändras ansökan inte. Om intyget om brådskande bostadsbehov bifogats för mer än 6 månader sedan eller om grunden har förfallit kan poängen för brådskande behov dras in.

När får jag veta om jag får en AUS-bostad till hösten?

Erbjudandena om hyresavtal som inleds den 1 augusti skickas under juni och juli och bostäder som blir lediga den 1 september erbjuds i regel i juli och augusti. Bostadskontoret kan inte svara på några mer detaljerade frågor om när erbjudanden är att vänta. Under hösten är flyttningsrörelsen så stor i bostäderna att det är svårt att göra några exakta uppskattningar om hur många bostäder som blir lediga eller hur sannolikt det är att man kan erbjuda en bostad till en enskild sökande. Bostadserbjudandet kommer om det kommer, men bostadskontoret kan aldrig ge några garantier. Bostadssituationen för studerande är fasansfull på hösten och vi förstår att nya studerande kan uppleva situationen som stressande, men tyvärr är det omöjligt att förutspå situationen.

I praktiken måste man alltid köa till AUS bostäder, och tillnärmelsevis alla nya studerande kan inte erbjudas bostäder till studiestarten. Bostäderna räcker helt enkelt inte till ens för alla sökande som akut behöver en bostad. Därför lönar det sig att söka bostäder så vitt och brett som möjligt och bekanta sig med AUS allmänna anvisningar om bostadssökning. Av tradition har AUS också tillsammans med Aalto-universitetet på höstarna ordnat småskalig  nödinkvartering för nya studerande utanför huvudstadsregionen som inte har något annat inkvarteringsalternativ när studierna inleds.