Bostäder som kan sökas av alla studerande

5.1.2018

För tillfället finns det inga lediga lägenheter som alla studenter kan söka.
Vi uppdaterar den här sidan om situationen förändras.

— — —

Om tillräckligt många AUS-medlemmar med boenderätt inte söker bostäderna i en AUS-fastighet kan bostadskön för den fastigheten öppnas upp för alla studerande. Den sökande måste alltså inte vara studerande vid Aalto-universitetet eller AUS-medlem med boenderätt. De här bostäderna kan erbjudas vilken studerande som helst men AUS medlemmar prioriteras. Boendetiden i de här bostäderna är tre (3) år. Om den sökande har AUS boenderätt som sträcker sig längre än så, då detta längre boenderätt kommer att tillämpas.

Följande skillnader finns mellan stora bostäder som kan sökas fritt och AUS andra större bostäder.

 • När det gäller bostäder som kan sökas av alla studerande behöver ingen av de sökande vara AUS-medlem med boenderätt.
 • Det räcker med att en av de sökande är studerande.
 • Bostäderna kan sökas ensam, medan minst två vuxna sökande krävs för tvåor och större bostäder som är avsedda enbart för AUS medlemmar.
  • Vid familjeansökningar räcker det om en av de sökande är AUS-medlem med boenderätt. I kompisansökningar ska alla sökande vara AUS-medlemmar med boenderätt.
 • Boendetiden i bostäderna som kan sökas av alla är tre (3) år efter att avtalet ingåtts. Om en av de sökande är AUS-medlem med en boendetid som sträcker sig längre fram i tiden tillämpas den längre boenderätten.

Fastigheter som är öppna för alla sökande är:

 • Malm / Trea
 • Dammen / Tvåa (vardagsrum+sovrum)
 • Dammen / Trea
 • Botby gård / Tvåa (vardagsrum+sovrum)
 • Kasberget (Dvärgarnas stig) / Tvåa (2 x sovrum)
 • Kasberget (Dvärgarnas stig) / Tvåa (vardagsrum+sovrum)
 • Kasberget (Askungens väg) / Trea
 • Kasberget (Askungens väg) / Fyra
 • Nordsjö / Tvåa (vardagsrum+sovrum)
 • Nordsjö / Trea

Mer information om fastigheterna finns i Domo.

Så här söks bostäderna:

 • Registrera dig i Domo enligt följande anvisningar:
  • Välj att du är kandidatstuderande
  • Välj Otnäs som studieort
  • Välj att du saknar studentnummer vid Aalto-universitetet och bifoga ett intyg från din läroanstalt
 • Var extra noggrann när du fyller i dina kontaktuppgifter! Bostadserbjudandena skickas via e-post, så för att ansöka om bostad behöver du en e-postadress som du kontrollerar aktivt. Kontrollera också att inte meddelandena från Domo landar i skräpposten.
 • Om du redan är medlem i AUS men din boenderätt är på väg att löpa ut ska du vid punkten ”Tilläggspoäng” bifoga en fritt formulerad förklaring om att du söker bostäder som kan sökas av alla.
  • Om din boenderätt redan upphört kan du kontakta AUS bostadskontor för att göra ansökningar. Följ också anvisningen i föregående punkt om att lägga till en bilaga.

Därefter kan du ansöka om bostäder i fastigheter som är öppna för alla.

 • Sök ENDAST bostäder som kan sökas av alla enligt listan ovan. Radera alltså själv alla andra fastigheter och bostäder från din ansökan. Avgränsa din ansökan till de bostäder du är intresserad av. Om din ansökan omfattar andra fastigheter än dem som kan sökas av alla måste ansökan avslås i sin helhet.
 • På grund av regeltekniska begränsningar kan man inte söka AUS större bostäder (tvåor och större) ensam, utan minst en medsökande eller ett barn måste delta i ansökan.
  • Om du vill ansöka om en bostad ensam ska du registrera dig i Domo enligt anvisningarna ovan och ta kontakt med asuntotoimisto(at)ayy.fi.
  • Det är inte tillåtet att lägga till sig själv som medsökande eftersom ett felaktigt hyresavtal då skapas utgående från uppgifterna om de sökande.
  • En del av bostaden kan senare hyras ut till en underhyresgäst om man meddelar om det i Domo.
 • Om du är den enda huvudsökande och söker bostaden tilllsammans med ett barn kan du vid punkt 1 i ansökan välja ”Jag ansöker om bostaden ensam” och vid punkt 2 ”Barn”.