Bostäder som kan sökas av alla studerande

Om tillräckligt många AUS-medlemmar med boenderätt inte söker bostäderna i en AUS-fastighet kan bostadskön för den fastigheten öppnas upp för alla studerande. Den sökande måste alltså inte vara studerande vid Aalto-universitetet eller AUS-medlem med boenderätt. De här bostäderna kan erbjudas vilken studerande som helst men AUS medlemmar prioriteras. Boendetiden i de här bostäderna är tre (3) år. Om den sökande har AUS boenderätt som sträcker sig längre än så, då detta längre boenderätt kommer att tillämpas.

Följande skillnader finns mellan stora bostäder som kan sökas fritt och AUS andra större bostäder.

  • När det gäller bostäder som kan sökas av alla studerande behöver ingen av de sökande vara AUS-medlem med boenderätt.
  • Det räcker med att en av de sökande är studerande.
  • Bostäderna kan ibland sökas ensam, medan minst två vuxna sökande krävs för tvåor och större bostäder som är avsedda enbart för AUS medlemmar.
    • Vid familjeansökningar räcker det om en av de sökande är AUS-medlem med boenderätt. I kompisansökningar ska alla sökande vara AUS-medlemmar med boenderätt.
  • Boendetiden i bostäderna som kan sökas av alla är tre (3) år efter att avtalet ingåtts. Om en av de sökande är AUS-medlem med en boendetid som sträcker sig längre fram i tiden tillämpas den längre boenderätten.

När det finns lediga lägenheter som alla studenter kan söka, berättar vi om det här eller på Facebook.