Att söka bostad på annat håll

AUS och HOAS kan inte erbjuda bostäder åt alla studerande. Därför rekommenderar vi att du bedömer din situation realistiskt (t.ex. på AUS kan du följa med din ansökning genom Domo) och vid behov börjar söka bostad genom alternativa kanaler i god tid. Tyvärr finns det inga garantier för att du får en bostad när dina studier börjar.

Många studerande i huvudstadsregionen hyr bostäder på den privata marknaden, i andra hand av andra studerande eller genom andra organisationer. Det finns många alternativ för hyresbostäder både på kort och på lång sikt och vi rekommenderar att du utnyttjar dem i din bostadssökning.

Om du redan kommit till Helsingfors/Esbo och inte har tak över huvudet, läs igenom tilläggsinformationen om AUS nödlogi.