AUS bostadsgrupper

I Domo kan man avgränsa bostadssökningen med enskilda bostäders noggrannhet. Det finns alltså en egen kö till varje bostad. Dessa bostadsköer och motsvarande bostäder har sammanställts till bostadsgrupper enligt läge och bostadstyp. I Helsingfors bildas bostadsgrupperna enligt fastighet och bostadstyp medan Alberga och Teknologbyn i Esbo omfattar alla fastigheter i området så att indelningen görs enligt område och bostadstyp.

Bostadsgrupperna spelar en viktig roll i bostadssökningen. När du till exempel får ett erbjudande om en bostad i en viss bostadsgrupp, till exempel ett studentrum i Teknologbyn, försvinner alla dina ansökningar till den aktuella bostadsgruppen från kön oavsett om du godkänner erbjudandet eller inte. I exempelfallet raderar alltså systemet alla dina ansökningar om studentrum i Teknologbyn från bostadsköerna även om de gjorts vid olika tidpunkter och därmed är grupperade under olika ansökningsnummer. Dessutom kan man endast ansöka om intern förflyttning inom en och samma bostadsgrupp. Mer information finns i de allmänna ansökningsanvisningarna.

 

Studentrum och ettor

Helsingfors

 • Arabiastranden Etta (Kaj Francks gata 4)
 • Främre Tölö Etta (Arkadiagatan 28)
 • Hertonäs Etta (Grävlingsvägen 1)
 • Busholmen Etta (Atlantgatan 7)
 • Berghäll/Åshöjden Etta (Vasagatan 10)
 • Sockenbacka Etta (Skinnhandlarvägen 8)
 • Botby gård Etta (Harneskvägen 8)
 • Kasberget (Dvärgarnas stig) Etta
 • Kasberget (Askungens väg) Etta
 • Bakre Tölö Etta (Rosavillagatan 5)
 • Nordsjö Möblerat studentrum (Grundvattensgatan 4)
 • Nordsjö Studentrum (Grundvattensgatan 4)

 

Esbo

 • Alberga / Studentrum
  • Trumslagargatan 3
 • Alberga / Etta
  • Trumslagargatan 1
  • Trumslagargatan 3
 • Teknologbyn / Studentrum
  • Bistervägen 1
  • Bistervägen 3
  • Bistervägen 5
  • Bistervägen 6
  • Bistervägen 7
  • Otsvängen 18
  • Otstranden 8
 • Teknologbyn / Kollektivetta (ny bostadstyp, tillgänglig efter renovering)
  • Bistervägen 3
  • Bistervägen 5
  • Bistervägen 7
 • Teknologbyn / Etta
  • Bistervägen 3
  • Bistervägen 5
  • Bistervägen 7
  • Otsvängen 18
  • Otsvängen 20
  • Otstranden 8
  • Servi-Maijas väg 10
  • Servi-Maijas väg 12
  • Servi-Maijas väg 6
  • Servigränden 2

 

Tvåor och större bostäder

Helsingfors

 • Arabiastranden Tvåa (vr + sr) (Kaj Fracks gata 4)
 • Hertonäs Tvåa (vr + sr) (Grävlingsvägen 1)
 • Hertonäs Trea (Grävlingsvägen 1)
 • Busholmen Tvåa (2 x sr) (Atlantgatan 7)
 • Busholmen Tvåa (vr x sr) (Atlantgatan 7)
 • Berghäll/Åshöjden Tvåa (2 x sr) (Vasagatan 10)
 • Malm Trea (Kyrkobyvägen 16)
 • Dammen Tvåa (vr + sr) (Jorddammsvägen 5)
 • Dammen Trea (Jorddammsvägen 5)
 • Sockenbacka Tvåa (vr + sr) (Skinnhandlarvägen 8)
 • Botby gård Tvåa (vr + sr) (Harneskvägen 8)
 • Kasberget (Dvärgarnas stig), Tvåa (2 x sr)
 • Kasberget (Dvärgarnas stig), Tvåa (vr+sr)
 • Kasberget (Askungens väg), Trea
 • Kasberget (Askungens väg), Fyra
 • Nordsjö, Tvåa (vr+sr)
 • Nordsjö, Trea

 

Esbo

 • Alberga / Tvåa (vr+sr) & tvåa med gemensam korridor
  • Trumslagargatan 1
  • Trumslagargatan 3
 • Teknologbyn / Tvåa (2 x sr)
  • Otsvängen 18
  • Otstranden 8
  • Servi-Maijas väg 10
  • Servi-Maijas väg 12
  • Servi-Maijas väg 6
 • Teknologbyn / Tvåa (vr+sr)
  • Otsvängen 18
  • Otsvängen 20
  • Otstranden 8
  • Servi-Maijas väg 1
  • Servi-Maijas väg 12
  • Servi-Maijas väg 6
  • Servigränden 1
  • Servigränden 2
 • Teknologbyn / Trea
  • Otsvängen 20
  • Otstranden 8
  • Servi-Maijas väg 1
  • Servi-Maijas väg 10
  • Servi-Maijas väg 12
  • Servigränden 1
  • Servigränden 2
 • Teknologbyn / Fyra
  • Otstranden 8
  • Servigränden 1
  • Servigränden 2