Bostadssökande

AUS erbjuder bostäder i huvudsak för examensstuderande vid Aalto-universitetet och för utbytesstuderande som är medlemmar i AUS. Forskarstuderande och studerande vid andra högskolor kan ansöka enbart om bostäder som är öppna för alla sökande. Du kan välja närmare information nedan.

Ansökningsinfo: Här finns all information du måste känna till om hur man ansöker om AUS bostäder. Läs sidorna noggrant innan du lämnar in en bostadansökan eller frågar AUS.

Att söka bostad på annat håll: Samlade länkar och tips om hur man söker bostad i huvudstadsregionen utanför AUS. AUS har inte tillräckligt med bostäder för alla sökande, och därför lönar det sig för alla bostadslösa studerande att också läsa dessa anvisningar.

Nödinkvartering: Under höstarna har AUS i samarbete med Aalto-universitetet ordnat nödinkvartering för Aalto-universitetets studerande som inte haft NÅGOT ANNAT inkvarteringsalternativ. På de här sidorna hittar du information om ansökningsförfarandet, användningsvillkoren, priserna och adresserna.