Klimatförändringen – Finland på klimatarenan

28.3.2019 16:30—18:00

Har du funderat på varför det kryllar av #NytOnPakko på sociala medier? Funderar du över Finlands klimatmål? Nu har du möjlighet att kollektivt begrunda klimatförändringen, höra kort om IPCC:s rapport, granska hur Finland klarar sig på den internationella klimatarenan samt bedöma olika partiers klimatmål och fundera på hur du själv kan delta i klimattalkot.

Det här behandlas på en 1,5 timmar lång workshop 28.3 kl. 16.30-18:00 i Väre, rum F101 (huvudentrén, till höger om ingången). Alla är välkomna, såväl klimatexperter och vanliga medmänniskor, som klimataktivister och de som förhåller sig kritiskt.

I början av workshopen får vi lyssna på klimatexperten Hanna Aho från ledningsgruppen för #Korvaamaton-kampanjen. Den egentliga workshopen leds av Emma Sailanen, kampanjfrivillig och magisterstuderande vid Aalto-universietetet. Emma fick inspiration för workshopen på Power Shift-evenemanget för unga, där experternas inspirerande anföranden väckte en vilja att få dela med sig av informationen.

Workshopen hålls på finska. Lokalen är tillgänglig.

AYY