Ceremonimästarens stav

24.3.2019

AUS söker en planerare och skapare för ceremonimästarens stav

AUS fyller redan nio år men något fattas på AUS. Nämligen ceremonimästarens stav!

Ceremonimästarens stav används på föreningens, i AUS fall studentkårens årsfest och eventuellt på övriga festliga tillställningar. Ceremonimästaren slår sin stav i marken för att få festfolkets uppmärksamhet exempelvis före festtalet. Ceremonimästarens stav är vanligen ungefär två meter lång och i änden finns  en logo, kännetecken eller annan symbol  som beskriver föreningen. Staven har ofta en utsmyckad eller enkel ställning.

När AUS årsfest närmar sig blir behovet av ceremonimästarens stav mycket verkligt. AUS vill ha en stav som beskriver vår gemenskap. Således söker vi en planerare och skapare av vår stav! Den här staven kommer att användas under årtionden av vår studentkår på  de festligaste tillställningarna och fungerar som en viktig och värdefull symbol för AUS. Med skaparen överenskommes om ett arvode. Lämna alltså ditt avtryck i AUS historia och lämna in din plan med denna blankett senast 24.3: https://lomake.ayy.fi/taide/ayys-master-of-ceremonies-staff/

Bilder på befintliga stavar och AUS kännetecken finns här: https://ayyfi.sharepoint.com/:f:/s/Taidetoiminta/EjX0eIqzIzFOjxpMhCG3ipIBQKutOvNBzAqvQeyvxQv51g?e=vp3DLu

Det är möjligt och önskvärt att använda sin kreativitet vid planeringen och skapandet av såväl staven, knoppen som ställningen. Bilderna kan användas som stöd för gestaltandet av stavanvändningen. AUS kännetecken kan användas som sådana eller så kan man plocka ut enstaka element som del av stavens form. Det viktiga är ett staven på något sätt beskriver AUS!

Delar beställas av en utomstående vid behov men allra helst önskar vi att ni gör den själv! Aalto Infrastructures har lovat erbjuda Aaltos verkstäder för skaparen och erbjuder även material för att göra staven.

Svar på alla frågor & och mer info ger Marianne Honkasaari (marianne.honkasaari[at]ayy.fi, 0409645608).

AYY